Загальна інформація про кафедру

Кафедра гуманітарних дисциплін була створена 10 листопада 2005 року, а з 1 вересня 2015 року перейменована на кафедру соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін. З лютого 2008 р. кафедру очолює к. і.н., доц.  Леськів М. М. (Керасюк М. М.).

Кафедра забезпечує викладання дисциплін за такими основними напрямами: історичний, філософський, культурологічних, релігієзнавчий, українознавчий, мовознавчий, математично-природознавчий. Вона здійснює соціально-гуманітарну та фундаментальну підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, спеціалістів перепідготовки за спеціальностями (“Право”, “Менеджмент”, “Психологія”) на денній та заочній формі навчання.

Перелік дисциплін: 

Всесвітня історія

Громадянська освіта

Ділова іноземна мова

Ділова українська мова (за професійним спрямуванням)

Друга іноземна мова (польс.)

Зарубіжна література

Етика

Етика ділового спілкування

Етика та естетика

Іноземна мова

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова професійного спрямування

Іноземна мова у професійній діяльності

Історія та культура України

Історія України

Історія української культури

Історія християнської церкви

Культурологія

Основи академічного письма

Основи музейної справи

Основи християнської моралі

Релігієзнавство

Риторика

Соціальна робота

Соціологія

Сучасна українська мова

Тренінг з ділового спілкування

Українознавство

 Українська мова професійного спрямування

Українська література

Українська мова

Фізика і астрономія

Фізичне виховання

 

   Навчальний процес на кафедрі забезпечують 11 викладачів. Серед них 4 кандидати наук, доценти. Також на кафедрі працює плеяда молодих викладачів, які є аспірантами та здобувачами наукових ступенів. Ставлячи за мету відродження кращих традицій української освіти, працівники кафедри постійно працюють над удоскналенням навчально-виховного процесу, змісту і форм педагогічних методів і технологій. Викладачі кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін впроваджують прогресивні методи і сучасні технології в організацію освітнього процесу. За допомогою інноваційних технологій та нових методик навчання створюють умови для розвитку творчих можливостей здобувачів вищої освіти.

Кафедра соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін ставить за мету підвищити рівень загальної культури та духовності студентів, соціальне та професійне становлення молоді, виховання свідомого національного громадянина України. Колектив кафедри головним завданням своєї діяльності визначає виховання всебічно розвиненої особистості, прищеплення студентам шанобливого ставлення до духовної спадщини українців та представників інших націй. Дисципліни, які викладаються на кафедрі соціально- гуманітарних та фундаментальних дисциплін, обов’язково мають на меті сприяти не тільки духовному збагаченню та зростанню особистості студента, а й передбачають своїм завданням формувати і підвищувати фахову культуру майбутнього спеціаліста з будь-якої спеціальності.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у науковій роботі. Важливою складовою діяльності кафедри є проведення науково-методичного семінару та круглого столу “Запровадження інноваційної експериментальної діяльності у системі освіти України воєнного часу”, “Реалії освітнього процесу України в період воєнного стану”.  Заслуховуються доповіді викладачів кафедри, під час яких ознайомлюють учасників семінару та круглого столу з перспективними напрямками досліджень, найновішими досягненнями, дискутують з приводу методичної, навчальної та виховної роботи. Молоді науковці мають змогу отримати від досвідчених фахівців поради у написанні наукових статей та кандидатських дисертацій, здійснити апробацію своїх досліджень. Жвава дискусія, що супроводжує кожне засідання наукового-методичного  семінару та круглого стола, свідчить, що його робота сприяє підвищенню наукового та педагогічного рівня викладачів кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін.

Традиційним є проведення студентських науково-практичних конференцій, що стимулюють розвиток наукових пошуків серед студентської молоді, дозволяють виявити і заохотити до подальшої роботи перспективних молодих майбутніх науковців. Розвиток наукового потенціалу молоді є одним з першочергових завдань інституту, і кафедри зокрема, а отже, такі заходи є дуже важливими в цьому процесі і до них ставляться з відповідальністю як викладачі, так і студенти.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на постійне оновлення робочих програм з усіх навчальних дисциплін, що читаються викладачами кафедри, з метою їх відповідності до вимог гуманітарної освіти у вищій школі. Навчально-методичне забезпечення кафедри: навчальними та навчально-методичними посібниками, опубліковані викладачами кафедри; практикування відкритих занять викладачів та взаємовідвідування.

Напрямками виховної роботи кафедри є: комплекс виховних заходів у позанавчальний час: було організовано та проведено круглий стіл “Традиційні свята українців”, у якому взяли участь студенти Львівського інституту; у листопаді викладачами і студентами було вшановано  пам’ять жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. “Запали свічку”; відбулася благочинна акція для дітей – сиріт “Святий Миколай в кожну родину”; у травні було проведено свято Матері; екскурсії Львовом та визначеними історичними місцями Західної України. Викладачі кафедри є кураторами студентських груп, де проводять змістовну виховну роботу. Ведеться індивідуальна робота з студентами.

Викладачі кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін залучають студентів до світової культурної спадщини та формування в них національної складової світогляду. Це включає: формування високого рівня освіченості, вихованості, духовності. Вивчення національних традицій, культурних надбань українського народу, усвідомлення наших цінностей її почуття національної гідності. Кафедра соціально-гуманітарних та фундаментальних  дисциплін прямує до єдиної європейської системи освіти, грамотно будуючи освітню політику, стратегію й тактику з огляду на національні інтереси нашої держави, модернізуючи те, що застаріло, втратило зміст, але водночас, не втрачаючи того, що є досягненням, національним багатством вищої освіти України.

Новини кафедри

Студентка II курсу спеціальності “Право” Клюк Лілія стала переможцем Конкурсу читців-декламаторів творів Тараса Григоровича Шевченка Шевченківські читання — 2023 (Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира Митрополита Київського і всієї України ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом”, 7 березня 2023 р.). ВІТАЄМО!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Особовий склад