к.філос.н., Сарабун Оксана Богданівна

Науковий ступінь: к. філос. н.

Освіта:

У 2011 році закінчила магістратуру філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та поступила в аспірантуру стаціонарної форми навчання; кафедра філософії. Спеціальність – соціальна філософія та філософія історії. Тема кандидатської дисертації: «Відповідальність як модус вільного самоздійснення людини у філософії екзистенціалізму». Науковий керівник: проф., доктор філософських наук, зав. каф. філософії Карась А.Ф.

5 листопада 2014 р. захистила дисертацію на тему: «Відповідальність як модус вільного самоздійснення людини у філософії екзистенціалізму» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії / Львівський національний університет ім. І. Франка. - Львів. 

Професійна діяльність: викладач

Професійний досвід: здобувається з 2011 року

Наукові інтереси:

Cоціальна філософія, філософія екзистенціалізму

Статті:

«Відповідальність як екзистенційний модус свободи у філософській творчості Альберта Камю». – с. 129 – 141 // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 10. – 2012. – 428 с.

Конференції:

  • Студентська конференція філософського факультету «Дні науки філософського факультету - 2011» ЛНУ ім. І.Франка (17.05.-18.05.2011). Тема доповіді: «Поняття абсурдної свободи у філософській творчості А.Камю».
  • Звітна конференція кафедри філософії філософського факультету ЛНУ ім. І.Франка. Тема доповіді: «Відповідальність як екзистенційний модус свободи у філософській творчості А.Камю».
  • Запорізька сесія І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара (24.03.2012). Секція: Філософія та культурологія. Тема наукової доповіді: «Гуманістичний потенціал екзистенціалізму».
  • Студентська конференція філософського факультету «Дні науки філософського факультету - 2012» ЛНУ ім. І.Франка (05-06.04.2012). Тема доповіді: «Екзистенційність соми на противагу духовно-тілесній дихотомії».
  • Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2012» Київського національного університету ім. Т.Шевченка (18-19.04.2012). Секція: Соціальна філософія та філософія історії. Тема доповіді: «Екзистенція як умова відповідальності людини через здійснення її свободи». Тези надруковано у збірнику «Дні науки філософського факультету – 2012», Міжн. наук. конфер. (2012; Київ): [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є.Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч. 7. – 223 с. ( С. 164 - 166).