старший викладач Думка Христина Євгенівна

Науковий ступінь: Старший викладач

Освіта: У 2008р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет Іноземних мов, за спеціальністю Англійська мова та література та отримала кваліфікацію Філолог, викладач англійської та французької мов

Професійна діяльність: З 2009 р. викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського Інституту МАУП

У 2010 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри гуманітарних дисциплін Львівського Інституту МАУП.

У 2019 р. призначена на посаду в.о. завідувача кафедри соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін Львівського Інституту МАУП

Професійний досвід: 13 років

Наукові інтереси: стилістика та лексикологія іноземної мови; англійська література;  методика викладання іноземних мов в системі середньої та вищої освіти; проблеми викладання гуманітарних дисциплін у навчальних закладах

 

Основні публікації:

  1. Думка Х. Є. роль викладача іноземних мов у системі гуманітарної освіти // Проблеми гуманітарної освіти в умовах реформування вищої школи України. Матеріали доповідей міжвузівської науково-практичної конференції (25 червня 2010 р.). — Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. — С. 29-44.

  2. Думка Х. Є., Загороднюк М. М., Наконечна О. Я.  Навчання ділової іноземної мови через переклад // Актуальні питання юридичної науки - 2011. Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 травня 2011 р.). — Львів : Львівський інститут МАУП, 2011. — С. 149-156.

  3. Наконечна О. Я., Загороднюк М. М., Думка Х. Є.  Групова робота – одна з найефективніших форм комунікативного підходу до вивчення іноземних мов // Актуальні питання юридичної науки - 2011. Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 травня 2011 р.). — Львів : Львівський інститут МАУП, 2011. — С. 180-182.