старший викладач Байцар Ореста Йосипівна

Освіта:

У 1977 р. закінчила Львівський державний університет за спеціальністю “Романо-германські мови і література».

З 1992 до 2000 року працювала вчителем англійської мови в СШ № 91.

З 2000 року працює старшим викладачем іноземних мов в ПрАТ “ВНЗ “МАУП”.

 

Професійна діяльність:

З 2000 р. – викладає навчальні дисципліни:

  • іноземна мова,

  • ділова іноземна мова,

  • іноземна мова професійного спрямування.

 

Наукова діяльність. Напрями наукових досліджень :

1. Іноземна мова у контексті професійного, ділового і комунікативного сьогодення.

2. Практичний курс іноземної мови.

3. Лінгво-дидактичний підхід до закономірностей засвоєння мови (труднощі засвоєння мовного матеріалу та їх причини, принципи і методи навчання).

 

Опубліковано: 24 наукових статті з методики викладання іноземних мов.

Брала участь у Всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах та вебінарах.

Автор наукових та навчально-методичних праць.

 

Стажування:

З 26.10 по 26.11.2018 р. – проходила підвищення кваліфікації (стажування) в Прикарпатському національному універтитеті імені Василя Стефаника. Виконала випускну роботу на тему: “Оновлення теоретичних і практичних знань у звʼязку з підвищенням вимог до комунікативних навиків студентів”.

З 04.10 по 26.11.2021 р. – проходила підвищення кваліфікації (свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/005000-21 за програмою “Філологія”. Виконала випускну роботу на тему: “Формування соціально-культурної та комунікативної компетентності студентів рівня бакалавр на практичних заняттях з іноземної мови” (7 кредитів ЄКТС / 210 год.).

 

Громадська діяльність:

Є членом Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнське Товариство Лемківщина».

Є членом організації Міська громадська організація Грецьке національно-культурне товариство ім. К. Корнякта.

 

Громадська діяльність:

Є керівником студентського науково-літературного гуртка, в ході якого проводяться ознайомлення студентів з літературними новинками українських видань. Викладач проводить семінари, на яких розвиваються навики студентів до самоосвіти для забезпечення їхнього ефективного ділового спілкування.

Контактна інформація: е-mail: orestabaytsar53@com.ua