к.і.н., доцент кафедри Матюшко Людмила Іванівна

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Освіта:

1996-2001–спеціаліст історії, Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, присвоєно кваліфікацію історик, вчитель історії. Диплом з відзнакою.

2001-2002– магістр історії, Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, здобула кваліфікацію викладач історії.

2002-2007– аспірантка наукового ступеня кандидата історичних наук кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність: 07.00.01. – історія України.

3 квітня 2007 – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Галицьке москвофільство міжвоєнного періоду» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Професійна діяльність:

Вересень 2001 — листопад 2002 рр. — вчитель історії у СЗШ № 86 м. Львова.

Червень 2007 р. — старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту МАУП.

Лютий 2008 р. — доцент кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту МАУП.

Професійний досвід: 14 років

Доцент кафедри соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін

Наукові інтереси:

Проблеми викладання гуманітарних дисциплін у вишах, продуктивна організація самостійної роботи студентів (соціологія) шляхом проведення соціологічних досліджень, методичні рекомендації для проведення семінарських занять з країнознавства, допоміжні засоби у викладання історії України (залучення джерельної бази та краєзнавчого матеріалу); вплив москвофільства на суспільно-політичне життя Східної Галичини у міжвоєнний період, історичні портрети визначних москвофільських діячів.

Основні публікації:

1. Матюшко Л. І., Мисак Н. Ф. Учітельські семінарії як осередки формування української педагогічної інтелігенції в Галичині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / Л. І. Матюшко, Н. Ф. Мисак Проблеми гуманітарної освіти в умовах реформування вищої школи України: зб. матеріалів міжвузівської наук.-практ. конф., 20 червня 2008 р. - Львів, 2008. - С. 160-170

2. Матюшко Л. І., Мисак Н. Ф. Соціологічне дослідження як форма організації самостійної роботи студентів / Л. І. Матюшко, Н. Ф. Мисак Проблеми гуманітарної освіти в умовах реформування вищої школи України: зб. матеріалів міжвузівської наук.-практ. конф., 20 червня 2008 р. - Львів, 2008. - С. 150-159.

3. Matiushko L . The political structure of the Moscophilian movement in Galicia during the time of war / L. Matiushk // Materialy VI mezinarodni vedecko-prakticka konference “Aktualni Vymozenosti Vedy. – 2010”.— Dil 11: Praha. Publishing House “Education and Science”. — S. 92-98.

4. Shayner A., Matiushko L.Fragments of the socioeconomic and national political history of the West Ukrainian Lands as determining factors of the commercial education formation and development (the second half of the XIX th century -1914) / А. Shayner, L. Matiushko // Materialy V mezinarodni vedecko — prakticka konference “Veda a vznik – 2009/ 2010”. — Dil 13: Praha. Publishing House “Education and Science”. — S. 37-40.

5. Matiushko L. Sociological research as a method of students independent work organization // Современный научный вестник. — Белгород, 2011. — № 9 (105). — С. 51-57.

6. Матюшко Л. І. Світовий досвід та національні особливості формування громадянського суспільства в Україні // Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри. Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 червня 2014 р.). — Львів : Львівський інститут МАУП, 2014. — С. 24-30.

7. Матюшко Л. І., Шайнер А. І. Головні напрями кооперативно-просвітницької діяльності РСУК у мієвоєнний період // Педагогічний альманах. — 2014. — № 21. — С. 318-326.

8. Matiushko L.I. Foreign experience and peculiarities of civil society formation in Ukraine / Закордонне видання «News of science and education», м. Великобританія, жовтень. (Подано до друку).

9. Матюшко Л. І. Шляхи підвищення ефективності практичних занять з історії / «Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід, практичне застосування», (м. Львів, 23–24 жовтня 2015) .(Подано до друку).