к.і.н., доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін Леськів Мар'яна Миронівна

Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Освіта:

У 2000 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка історичний факультет.

У 2008 р. захистила дисертацію на тему “Радянський режим у західних областях України 1944 – 1953 рр.” у спеціалізованій вчені раді Львівського національного університету ім. Івана Франка на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

Професійна діяльність:

2000 – 2001 рр. вчитель історії у Класичній гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка

2001 р. викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту МАУП

2001 – 2008 рр. старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту МАУП

З 2008 р. завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту МАУП

Професійний досвід: 12 років

завідувач кафедри гуманітарних дисциплін

Наукові інтереси: історія західних областей України у 1944 – 1953 років

Основні публікації:

  • Розвиток національної освіти в Україні // Управління державою ІІІ тисячоліття. – Львів, 2002.
  • Кондратюк К., Леськів М. Формування репресивного апарату тоталітарного режиму в західних областях України (1944 – 1953) // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів, 2005. – Вип. 7. – С. 339-348.
  • Леськів М. Державний терор у західних областях України в повоєнний час (1944 – 1953) // Мандрівець. – № 3. – 2006. – С. 19-24.
  • Леськів М. Культурно – освітні аспекти “радянізації”західних областей України в повоєнні роки // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – Львів, 2007.– Вип.6.– С.37-42.
  • Леськів М. Соціально – економічні аспекти “радянізації” західних областей України в повоєнні роки // Наукові записки. Історичні науки. Острог, 2007. – Вип. 7. – С. 311-318.
  • Леськів М. Культурно – освітні процеси в західних областях областях України 1944 – 1953 рр. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2011. – С.
  • Леськів М. Індустріалізація західних областей України у повоєнні роки: мета, хід, наслідки. Подано до друку. Тернопіль.
  • Кондратюк К., Леськів М. Запровадження радянської судової системи в західних областях України (1939 – 1941 рр.) . Подано до друку. Львів.

Друковані праці:

Кондратюк К., Леськів М. Україна: Західні землі 1944 – 1953 рр. Монографія. / Костянтин Кондратюк, Мар’яна Леськів. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 104с.