к.філол.н., доцент кафедри Катачина Олена Олексіївна

Дата народження: 23 квітня 1977 року

Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент кафедри соціально - гуманітарних та фундаментальних дисциплін.

Трудова діяльність:

травень 2013 року - по теперішній час - доцент кафедри соціально - гуманітарних та фундаментальних дисциплін Львівського інституту " Міжрегіональна академія управління персоналом"

23 квітня 2013 – захист кандидатської дисертації на тему «Чеська термінологія позначення правопорушень» за спеціальністю 10.02.03- слов’янські мови. Інститут мовознавства імені О. Потебні ( м. Київ)

Жовтень 2006 – по теперішній час: викладач польської, чеської та української мов у Львівському інституті «Міжрегіональна академія управління персоналом»,

Вересень 2010- по теперішній час – перекладацька діяльність

2005 – 2007- за сумісництвом перекладач з чеської мови у бюро перекладів.

2004 – жовтень 2006: вчитель чеської мови у СЗШ №43

2001 – 2003: аспірантка кафедри слов’янської філології Львівського Національного університету імені Івана Франка.

1999 – 2000: викладач чеської мови кафедри західнослов’янських мов Рівненського інституту слов’янознавства Київського інституту «Слов’янський університет» ( м. Рівне)

1994 – 1999- студентка філологічного факультету Львівського Державного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси:

Чеська та польська мови: зв'язки з іншими слов'янськими мовами. Чеська юридична термінологія. Укладання спеціалізованих словників чеської та української мов.

Викладання наукових курсів за програмою інституту МАУП: " Українська мова (за професійним спрямуванням)