Вибіркові навчальні дисципліни ОПП «Право» перший (бакалаврський ) рівень

Риторика

Релігієзнавство

Етика і естетика

Ділова іноземна мова

Друга іноземна мова