Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Право» перший (бакалаврський ) рівень

Історія та культура України

Сучасна українська мова

Іноземна мова

Фізичне виховання

Основи академічного письма