Загальна інформація про кафедру

Загальна інформація про кафедру

Кафедра фінансів, обліку та аудиту Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом створена в 2004 році шляхом реорганізації кафедри економіки. З 1 вересня 2015 р. кафедру фінансів, обліку та аудиту перейменовано на кафедру фінансово-облікових дисциплін. 

З 1 вересня 2016 року кафедру фінансово-облікових дисциплін очолює к.е.н., доцент Магас Наталія Василівна.

Колектив кафедри фінансово-облікових дисциплін ставить за мету сформувати у студентів економічне мислення, наукове розуміння історії виникнення та стану сучасної системи фінансових та грошово-кредитних відносин, а також підвищити рівень загальної культури та духовності студентів,  виховання свідомого національного громадянина України.

Професорсько-викладацьким складом кафедри проведено якісну роботу у напрямку підвищення якості навчання, а саме:

  • розробка та вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
  • надання індивідуальних консультацій студентам, з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей;
  • організація і функціонування студентського наукового товариства;
  • організація і проведення щорічних студентських наукових конференцій;
  • щорічне залучення студентів до участі у І та ІІ турах Всеукраїнської студентської Олімпіади. 

Працівники кафедри беруть активну участь у науковій роботі Інституту, організовують і проводять конференції, семінари, круглі столи. Традиційним є проведення студентських науково-практичних конференцій, що стимулюють розвиток наукових пошуків серед студентської молоді, дозволяють виявити і заохотити до подальшої роботи перспективних молодих майбутніх науковців. Розвиток наукового потенціалу молоді є одним з першочергових завдань Інституту, і кафедри зокрема, а отже, такі заходи є дуже важливими в цьому процесі і до них ставляться з відповідальністю як викладачі, так і студенти.

Кафедра фінансово-облікових дисциплін бере активну участь у підготовці тематичних планів курсів з усіх форм та рівнів навчання, розробці програм, контрольних та тестових завдань з відповідних дисциплін; впроваджує нові напрямки навчання, забезпечує навчальний процес навчальними посібниками й конспектами лекцій з напряму кафедри.

Студенти беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, круглих столах різного рівня. Значну роботу проводить щорічно кафедра щодо підготовки та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади на базі МАУП, а саме: розробку завдань для І етапу олімпіади, розробку критеріїв оцінки виконання студентами контрольних завдань та перевірку і оцінювання завдань. 

Працівники кафедри фінансово-облікових дисциплін не рідше одного разу на п’ять років підвищують свою кваліфікацію, що в цілому підвищує науковий та педагогічний рівень викладання економічних дисциплін.

Кафедра фінансово-облікових дисциплін знаходиться у навчальному корпусі № 2 за адресою м. Львів, вул. Мазепи, 29, 205 к, тел. (032) 224-91-25.