Монографії, наукові видання

2017 рік

1. Парфенюк Є.І. Сучасний бізнес-менеджмент: термінологічний словник-довідник / Є.І. Парфенюк, У.В. Іванюк, М.В. Оліховська, Ю.В. Шушкова. – Львів: Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. – 188 с.

2016 рік

1. Mahas N. V. Theoretical aspects to research the domestic market of Ukraine in the context of the national economy globalization / N. V. Mahas // System transformations of the national economy: challenges and expectations – Collective monograph edited by Oleksandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Volodymyr Voloshyn. – University of Economy Publishing, Bydgoszcz, Poland, 2016. – s. 195-207.

2016 рік

1. Mahas N. V. Theoretical aspects to research the domestic market of Ukraine in the context of the national economy globalization / N. V. Mahas // System transformations of the national economy: challenges and expectations – Collective monograph edited by Oleksandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Volodymyr Voloshyn. – University of Economy Publishing, Bydgoszcz, Poland,  2016. – s. 195-207.

2015 рік

1. Магас Н.В. Дисбаланси та механізми розвитку внутрішнього ринку України в умовах воєнних дій на Донбасі : Аналітична доповідь / [ Волошин В.І., Васильців Т.Г., Давиденко С.В., Магас Н.В. та ін.] – Львів: Видавництво ТзОВ «ЛігаПрес», 2015. – 84 с.

2014 рік

1. Магас Н. В. Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств: теоретико-прикладні аспекти : Монографія / Н. В. Магас, Т. Г. Васильців, Н. О. Маргіта. – Львів: Видавець Бадікова Н.О., 2014. – 218 с.

2. Шушкова Ю.В. Фінансова системи України: особливості функціонування, сучасний стан та перспективи розбудови : монографія / Юлія Шушкова. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 174 с.

2013 рік

1. Магас Н. В. Мониторинг конкурентоспособности предприятий торговли / Н. В. Магас // Современные императивы экономического управления предприятиями на потребительском рынке: Украина, Россия, Беларусь : Монография / [под общ. ред. Л. И. Донец]. – Донецк : ДонНУЭТ, 2013. – С. 513-519.