к.е.н. Стойко Галина Володимирівна


Стойко_Г.В.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Освіта:

1979-1982рр. – Вінницький кооперативний технікум, спеціальність «Бухгалтерський облік», диплом з відзнакою.

1982-1985рр. – Львівський торгово-економічний інститут, спеціальність «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

1985-1986рр. – Московський ордена Дружби народів кооперативний інститут Центроспілки, спеціальність «Викладання дисципліни «Бухгалтерський облік у споживчій кооперації»

У 2001 році захистила дисертацію на тему «Трансформація обліку та аналізу діяльності суб’єктів господарювання в умовах розвитку ринкових відносин. (Проблеми, теорії, методології та практики)» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04. – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. (м. Москва, Міжнародна атестаційна Рада).

Професійна діяльність:

З серпня 1986 року до вересня 1989 року – працювала у Архангельському кооперативному технікумі на посаді викладача.

З 1990 року до 1995 року працювала на посаді заступника головного бухгалтера заводу «Молдвинпрома».

З 1995 року до грудня 2000 року – працювала у Львівському кооперативному коледжі економіки і права на посадах викладача, методиста коледжу.

З грудня 2001 року – працює у Львівському інституті МАУП на посаді завідувача заочного відділення.

З 2005 року на посаді завідувача денного відділення.

Основні публікації:

 • Трушина Н.В., Стойко Г.В. Завдання з бухгалтерського обліку в споживчій кооперації – Львів: Львівський кооперативний коледж економіки і права, 1997.-37с.
 • Стойко Г.В.Проблеми формування пріоритетів менеджерської діяльності у методиці викладання.//Методика викладання дисциплін з врахуванням регіонального аспекту та ринкових відносин : тези доповідей науково-методичної конференції викладачів - Вінниця : ВКТ, 1997.- с.155-158.
 • Стойко Г.В. Теорія бухгалтерського обліку. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 5.050111 Бухгалтерський облік. – Львів: Львівський кооперативний коледж економіки і права, 1998. – 35с.
 • Стойко Г.В. Ситуаційні завдання для практичних занять і методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 5.050111 Бухгалтерський облік. – Львів:Львівський кооперативний коледж економіки і права, 1999. – 45с.
 • Стойко Г.В. Рекомендації щодо методичного забезпечення навчальних дисциплін. – Львів: Львівський кооперативний коледж економіки і права, 2000. – 15с.
 • Основи бухгалтерського обліку. Програма для кооперативних технікумів і коледжів. Спеціалізація Товарознавство в митній справі // Укл.: Н.І. Липницька, Г.В. Стойко. – Київ: НМЦ “Укоопосвіта”, 2000.-25с.
 • Стойко Г.В.Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.// Форми та методи господарської діяльності: проблеми регіональної економіки в ринкових умовах : тези доповідей науково-практичної конференції викладачів та аспірантів -Вінниця : ВІРЕУ, 2000.- с.211-215.
 • Стойко Г.В. План рахунків – основа формування достовірної інформації . // Держава і бізнес: шлях до партнерства і взаємодії: Матеріали третьої міжвузівської науково-практичної конференції професорсько–викладацького складу і практичних працівників. (м.Вінниця ,25-26.травня 2002 р.).- Вінниця : ВКТ, 2002.- с.167-174.
 • Стойко Г.В. Ситуаційні завдання до практичних занять та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Бухгалтерський облік ” (ч.1) – Львів: Львівський інститут МАУП , 2003. – 15с.
 • Стойко Г.В.Тести для перевірки знань студентів денної та заочної форм навчання з курсу “Бухгалтерський облік ” (ч.1). – Львів: Львівський інститут МАУП , 2004. – 16с. (співавтор Волошин Л.В.)
 • Стойко Г.В. Підготовка кадрів: необхідність переосмислення стратегії.//Теорія і практика інноваційного розвитку кооперативної освіти і науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів (м. Белгород ,14-16 квітня 2010 р.).- Белгород: Університет споживчої кооперації,2010.-с.229-237.
 • Стойко Г.В. Тенденції доходів та купівельної спроможності населення України //Економіка регіону : структура, особливості, динаміка розвитку : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю Вінницького кооперативного інституту ( 26.11.2010 р.)- Вінниця : ВКІ, 2010.- с.223-230.

Контактна інформація: тел..(032)224-91-23

Адреса електронної пошти: Stoyko@mail.ua