Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня

Наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована 

на одержання і використання нових знань.

Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

 

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня

2011 рік

Парфенюк Є. І. захистила дисертацію на тему «Розвиток банківського інвестиційного кредитування підприємництва в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / 20 жовтня 2011 року / Львівська державна фінансова академія.

2014 рік

Олексюк М. І. захистила дисертацію на тему «Формування системи управління ризиками підприємств торгівлі фармацевтичною продукцією» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / 25 листопад 2014 року / Центральна  спілка споживчих товариств України, Львівська комерційна академія.

2015 рік

Гураль Н. Р. захистила дисертацію на тему «Засади управління відтворенням трудового потенціалу торговельних підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / 20 жовтня 2015 року / Центральна  спілка споживчих товариств України, Львівська комерційна академія.

2017 рік 

Стефанишин О. Б. захистила дисертацію на тему «Управління фінансовим забезпеченням розвитку підприємств роздрібної торгівлі» (на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / 19 грудня 2017 року / Центральна  спілка споживчих товариств України,  Львівський торговельно-економічний університет.