Наукова робота

Наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована 

на одержання і використання нових знань.

Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

 

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня

2012 рік

Шушкова Ю. В. захистила дисертацію «Державне регулювання фінансової системи в трансформаційній економіці України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / 6 лютого 2012 року / Львівський національний університет ім. Івана Франка.

2013 рік

Бігальська О. Ю. захистила дисертацію «Соціально-економічний розвиток господарств населення» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / 23 квітня 2013 року / Львівський національний аграрний університет.

2014 рік

Магас Н. В. захистила дисертацію «Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04– економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / 1 липня 2014 року / Державний ВНЗ Ужгородський національний університет.

2015 рік

Добуш З. О. захистила дисертацію «Державне регулювання розвитку роздрібної торгівлі в Україні » на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / 3 березня 2015 року / Центральна  спілка споживчих товариств України, Львівська комерційна академія.