Захист дисертацій на здобуття наукового ступення

Наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована 

на одержання і використання нових знань.

Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

 

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня

2011 рік

Парфенюк Є. І. захистила дисертацію «Розвиток банківського інвестиційного кредитування підприємництва в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / 20 жовтня 2011 року / Львівська державна фінансова академія.

2014 рік 

Олексюк М. І. захистила дисертацію «Формування системи управління ризиками підприємств торгівлі фармацевтичною продукцією» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / 25 листопад 2014 року / Центральна  спілка споживчих товариств України, Львівська комерційна академія. 

2015 рік

Гураль Н. Р. захистила дисертацію «Засади управління відтворенням трудового потенціалу торговельних підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / 20 жовтня 2015 року / Центральна  спілка споживчих товариств України, Львівська комерційна академія.