Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи»

Звіт

про проведення Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи»
Кафедра економіки та підприємництва
Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
27 листопада 2019 року

Співорганізаторами наукового заходу були Міжнародний університет фінансів (м. Київ), польські партнери вузу Університет економіки в Бидгощі (Польща), Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ), ГО «Академічний простір» (м. Львів).

Метою наукового заходу став обмін практичними і теоретичними напрацюваннями учасників конференції в галузі економіки та управління в умовах системної кризи національної економіки, апробація результатів наукових досліджень з даної тематики.

У роботі конференції взяли участь 125 учасників із 26 навчальних закладів України та 2 навчальні заклади Польщі:
• Краківський економічний університет м. Краків (Польща)
• Лодзький университет (Польща)
• Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
• Прикарпатський інститут імені М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ»МАУП»
• Львівський національний університет імені Івана Франка
• Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
• Національний університет «Львівська політехніка»
• ВНЗ «Національна академія управління
• ВНЗ «Львівський кооперативний коледж економіки і права»
• Український державний університет залізничного транспорту
• ПрАТ «Українсько-Польський ВНЗ «Центрально-Європейський університет»
• Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана м. Київ
• Національна металургійна академія України
• ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
• Харківська державна зооветеринарна академія
• Національний інститут стратегічних досліджень м. Київ
• ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. Долішнього НАН України»
• Національний технічний університету «ХПІ»
• Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
• Львівський інститут економіки і туризму
• Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»
• Дніпровський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
• Тернопільський національний економічний університет
• Полтавська державна аграрна академія
• Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
• Львівський державний університет фізичної культури імені І. Боберського
• Київський національний торговельно-економічний університет
• Львівський торговельно-економічний університет

Кількість матеріалів, що були представлені до розгляду на Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції викликала жваву зацікавленість наукової спільноти. Серед учасників конференції були як провідні науковці та державні службовці, так і молоді вчені та аспіранти, що засвідчує актуальність заявленої проблематики.

Головою оргкомітету конференції була директор Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», к.е.н., професор Лелик Л.І., співголовою оргкомітету - проректор з наукової та міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів (м. Київ, Україна), професор інституту економіки та фінансів Університету Економіки (WSG), (м. Бидгощ, Республіка Польща) Іляш О.І.

Інтернет-конференція проходила у форматі дискусійних платформ за такими тематичними напрямами:
1. Економічна теорія та історія економічної думки.
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
3. Економіка та управління національним господарством.
4. Економіка та управління підприємствами.
5. Гроші, фінанси і кредит. 
 
Матеріали були представлені українською, російською та польською мовами в авторській редакції.
 
За результатами роботи наукового заходу буде оприлюднений збірник тез конференції. З метою інформування широкого наукового кола щодо результатів заходу, а також враховуючи зростаючу роль інформаційних технологій, опублікування збірнику тез буде здійснена у електронному вигляді на сервері Наука – Результати наукової роботи – Наукові заходи Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» ( http://li-maup.edu.lviv.ua/nauka/rezultaty-naukovoyi-roboty/naukovi-zakhody/ ).

Організаційним комітетом ухвалено рішення про проведення V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи» у листопаді 2020 року.