Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених “Суспільні трансформації у XXI столітті: людина, держава, соціум”

17 червня 2016 року у Львівському інституті МАУП відбулася II-а Всеукраїнська науково-практична конференція “Суспільні трансформації у XXI століттілюдина, держава, соціум”.

 Співорганізаторами конференції виступила Державна установа “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього” Національної академії наук України (директор - д.е.н., професор Краців В. С.) та Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом (директор – к.е.н., доцент, професор Лелик Л.І.). Проведення наукового заходу є продовженням багаторічної традиції співпраці Львівського інституту МАУП з представниками академічної науки у виконанні спільних науково-дослідних проектів, підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, організації різноманітних наукових заходів.

У програмі конференції представлені доповіді наукових і науково-педагогічних працівників, а також студентів з дванадцяти ВНЗ м. Львова та інших регіонів України (Львівського інституту МАУП, ЛНУ імені Івана Франка, НУ “Львівська політехніка”, Львівського медичного інституту, Львівського національного аграрного університету, Львівського державного інституту внутрішніх справ, Львівського торговельно-економічного університету, Львівського інституту економіки і туризму, Львівського техніко-економічного коледжу НУ «Львівська політехніка», Карпатського інституту підприємництва, Львівського коледжу економіки і права), науково-дослідних установ та громадських організацій (Інституту регіональних досліджень імені М.І. Долішнього, Інституту стратегічних досліджень, Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти). Загалом для участі у конференції заявлено 63 учасники та 54 наукові доповіді.

У вітальному слові Голови оргкомітету до учасників Всеукраїнської конференції зазначено, що Україна сьогодні переживає суспільні трансформації, що відбуваються у різних сферах суспільного життя. У соціокультурній сфері – це зміни, пов’язані із набуттям чинності законів про декомунізацію: “Про заборону пропаганди комуністичного та нацистського режимів”, “Щодо відкриття архівів КГБ”, “Вшанування борців на волю України у ХХ ст.Увічнення перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. У соціально-економічній сфері важливим чинником суспільних трансформацій покликаний стати закон, згідно якого з 1 січня 2016 року суттєво зменшується (до 22 %) ставка єдиного соціального внеску. Така законодавча зміна у Податковому кодексі мотивує бізнес збільшувати та легалізувати заробітні плати найманих працівників. З початку 2016 року набули чинності законодавчі зміни у галузі зони вільної торгівлі України з ЄС. Їх результатом стало скасування 97 % мит у зовнішній торгівлі товарами з країнами Євросоюзу. Проблематика зазначених та інших суспільних трансформацій відображена у програмі Конференції, а також у змісті доповідей, представлених до публікації її учасниками.

У пленарній доповіді “ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ЧИННИК ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ” д.е.н., професор, зав. відділу соціально-гуманітарного розвитку ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього” Садова Уляна Ярославівназвернула увагу на перспективних видах економічної діяльності в україно-польському прикордонні, навела результати системного аналізу розвитку транскордонного співробітництва окремих районів Львівщини, обґрунтувала пропозиції щодо розвитку регіональних програм транскордонного співробітництва України та Польщі.

Проблематика суспільних трансформацій та соціалізації особистості у пленарному засіданні
роботи конференції відображена у доповіді кандидата філософських наук, асистента кафедри
філософії ЛНУ імені Івана Франка, доцента кафедри соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін Львівського інституту МАУП Сарабун Оксани Богданівни на тему “БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК АСОЦІАЛЬНІСТЬ У КОНЦЕПЦІЇ Ж.-П. САРТРА”, викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Львівського інституту економіки і туризму Юнко Мирослави Михайлівни на тему “ВИКЛИКИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇХ ПОДОЛАННЯ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ”

Доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, к. філософ. н. професор МКА Кудрик Ліліана Григорівна у доповіді “ХРИСТИЯНСЬКИЙ ГУМАНІЗМ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧА ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА” звернула увагу учасників конференції на фундаментальні філософсько-педагогічні ідеї представника української “філософії серця” Памфіла Юркевича. У своєму виступі Кудрик Л.Г. презентувала авторський переклад однієї з найбільш відомих праць класика української та світової філософії “Читання про виховання”.

Соціокультурним та економічним наслідкам міграції в Україні та світі присвячено пленарну доповідь доцента кафедри статистики ЛНУ імені Івана Франка к.е.н. Гринькевич О.С. та завідувача кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП к.е.н. Данилюк Л.Г. на тему “Освітня міграція молоді: Нові виклики для українського суспільства”.

Прикладний характер мала представлена у пленарному засіданні доповідь доцента кафедри статистики ЛНУ імені Івана Франка к.е.н. Марець Оксани Романівни ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ ЯК ФАКТОР СПРИЙНЯТТЯ СУСПІЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ”. Доповідь викликала жвавий інтерес серед учасників конференції, оскільки презентувала найновіші досягнення та рекомендації у галузі графічного та інших форм візуального представлення результатів соціально-економічних та інших видів наукових досліджень.

Під час роботи конференції представлені наукові доповіді за такими тематичними напрямами та секціями:

  • Психологічні особливості управління освітніми процесами в суспільстві знань
  • Історичний та політичний контексти суспільних трансформацій
  • Соціокультурні та економічні наслідки міграції в Україні та світі. Міграція людських ресурсів як чинник формування нового глобального світу
  • Фінансова безпека бізнесу та ризик-менеджмент в умовах економічних трансформацій. Соціальна економіка та соціальна безпека в умовах суспільних трансформацій

 Оргкомітет конференції висловлює щиру вдячність усім учасникам за цікаві виступи, запитання та рекомендації, пов’язані з вирішенням актуальних питань суспільних трансформацій, які відбуваються сьогодні в Україні.