Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій" (6 червня 2019 року)