Director's Appeal

Рада Вас вітати 
на офіційному Інтернет-порталі
Львівського інституту МАУП

Одним із найважливіших стратегічних завдань на сучасному етапі модернізації системи вищої освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Це вимагає проведення фундаментальних і прикладних досліджень в оцінюванні якості освіти, обґрунтування парадигми сучасної освіти на засадах гуманізму.

Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом у своїй діяльності зорієнтований на постійне вдосконалення та найвищі стандарти якості надання освітніх послуг, на підготовку не тільки професійних, але насамперед усебічно розвинутих, мобільних, здатних працювати в умовах постійних змін фахівців. Інтеграція процесу навчання, високий професіоналізм викладачів, компетентність студентів, конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг – ось наша мета.

Основними завданнями Інституту є : підготовка висококваліфікованих фахівців відповідно до освітніх потреб розвитку особистості, державних і міжнародних стандартів якості освіти, сучасних вимог ринку праці; наукові дослідження спрямовані на генерацію нових знань та їх впровадження з метою забезпечення гармонійного розвитку людини в організації та суспільстві; виховання та розвиток особистості усіх учасників освітньої діяльності, здатних формувати та зміцнювати громадянське суспільство, національні традиції та забезпечувати міжкультурний обмін.

З найкращими побажаннями,

директор інституту Любов Лелик