Associate Professor of Organizational Management, Candidate of Economic Sciences Levytska Olga Oleksandrivna

Education:

2001-2006 - Lviv Institute of the Interregional Academy of Personnel Management (full higher education, qualification of manager of foreign economic activity; honors diploma of a specialist

2006-2010 - Institute of Regional Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (postgraduate studies)

2011 - defended her dissertation on "Formation of personnel policy in the health care system of the region" in the specialty 08.00.07 - Demography, labor economics, social economy and politics (diploma of candidate of economic sciences DK № 004131 from January 19, 2012). )

Professional experience:

• 2003-2006 - Officer of the Department of Management of Organizations LI IAPM (former Department of Economics and Management);

• 2006-2007 - Lecturer of the Department of Management of Organizations LI IAPM;

• 2008-2011 - Senior Lecturer of the Department of Management of Organizations LI IAPM;

• since 2012 - Associate Professor of Management of Organizations LI IAPM and researcher of the Department of Social and Humanitarian Development of Regions SI "Institute of Regional Studies named after MI Dolishny NAS of Ukraine;

• from 2021 - Associate Professor of Management, Economics and Tourism LI IAPM and Senior Researcher of the Department of Social and Humanitarian Development of Regions SI "Institute of Regional Studies named after MI Dolishny NAS of Ukraine;

Certification training:

2017 (December 16-19 / 36 hours) - International Scientific Seminar: 5th International Scientific Seminar “Formation of knowledge economy as the basis for information society”, Kyiv-Vienna

2019 (June 10-12) - “XXIV workshops of agrarian economists”, Krasnobrud, Poland (organizer: Institute of Rural Development and Agriculture of the Polish Academy of Sciences)

Research interests:

Socio-demographic potential of territorial development. Human resources of the health care system. Problems of higher and professional education. Regulation of employment and labor markets. Socio-economic protection of migrants. Problems of state and regional migration policy. Methodology for assessing the migration activity of the population and its consequences for the development of territories

Scientific achievements:

Author of more than 100 publications, including: 1 single monograph, sections in 10 collective monographs (4 - published abroad), 42 scientific articles, 9 scientific reports, etc.

Selected publications:

International publications:

 1. Vasyltsiv T., Levytska O., Lupak R., Gudzovata O., Kunytska-Iliash M., Zaychenko V., Mulska O. Understanding creative, information and knowledge determinants of the economic growth of the EU regions within smart development strategies. Management Science Letters. 2021, 11, 1295-1308 (1,38 д.а.). DOI: 10.5267/j.msl.2020.11.009

 2. Levytska O., Mulska O., Ivaniuk U., Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T., Lupak R. Modelling the Conditions Affecting Population Migration Activity in the Eastern European Region: The Case of Ukraine. TEM Journal, 2020, 9(2), 507-514 (0,68 д.а.) DOI: 10.18421/TEM92-12

 3. Mulska O., Levytska, O., Panchenko, V., Kohut, M., Vasyltsiv, T. Causality of external population migration intensity and regional socio-economic development of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 2020, 18(3), 426-437 (0,97 д.а.) http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(3).2020.35

 4. Vasyltsiv T.H., Levytska O.O. Trends and characteristics of the migration from Ukraine to Poland: the aspect of rural areas and conclusion for state migration policy. Wieś i Rolnictwo. 2020. No. 1 (186). pp. 51-67. DOI: 10.7366/wir012020/03.

 

Monographs and scientific and analytical publications :

 1. Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; наук. ред.: В.С. Кравців, І.З. Сторонянська. Львів, 2020. 531 с.

 2. Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України: механізми регулювання: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; наук. ред. У.Я. Садова. Львів, 2019. 268 с.

 3. Ekonomia Przyszłości: Państwo Efektywne czy Sprawiedliwe?: [Monografia] / pod red. nauk. S. Lisa, K. Zielińskiego. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018 (IV кв.). 437 p

 

Professional publications:

 1. Левицька О.О., Мульска О.П. Моделювання інтенсивності зовнішньої міграції населення України в умовах посилення середовища виштовхування. Економіка України. 2020. № 9. С. 48-65. (0,89 д.а.). DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.09.048

 2. Мульска О.П., Левицька О. О., Куцик В. І. Державна політика забезпечення інноваційних форм зайнятості в умовах цифровізації економіки. Регіональна економіка. 2020. № 3(97). С. 81-90. (1,06 д.а.). DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-9.

 3. Васильців Т.Г., Левицька О.О. Методичні підходи до аналізування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників у реалізації моделі смарт-спеціалізації в регіонах ЄС. Регіональна економіка. 2020. № 2(96). С. 153-162. (1,12 д.а.). DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-12.

 4. Васильців Т.Г., Левицька О.О., Василечко Н.В. Удосконалення інституціонального забезпечення державної політики протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних юрисдикцій в Україні. Економіка та держава. 2020. № 3. (0,85 д.а.). DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.3.17.

 5. Гринькевич О.С., Садова У.Я., Левицька О.О. Міжнародний досвід моніторингу працевла-штування випускників та шляхи його застосування в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 1 (35). С. 126-138. (0,88 д.а.). DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019.01.126.

 6. Васильців Т.Г., Лупак Р.Л., Левицька О.О., Мульска О.П. Ідентифікація факторів міграційної активності населення Карпатського регіону України. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2019. № 4 (272). С. 36-39. (0,49 д.а.). DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2019-272-4-1-36-39.

 7. Біль М.М., Левицька О.О. Потенціал активізації зайнятості населення об’єднаних територіальних громад західних та центральних областей України. Ефективна економіка. 2019. № 12. (0,90 д.а.). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.12.92.

 

Other:

 1. Левицька О.О., Мульска О.П. Середовище міграційної активності населення. Міграційна активність населення Карпатського регіону України: тенденції, загрози, методи регулювання: наукове видання / за ред. д.е.н., проф. Т.Г. Васильціва. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів. 2020. C. 36-48 (0.65 д.а.).

 2. Мульска О.П., Левицька О.О. Емпіричний аналіз взаємовпливу інтенсивності зовнішньої міграції населення та соціально-економічного розвитку областей. Міграційна активність населення Карпатського регіону України: тенденції, загрози, методи регулювання: наукове видання / за ред. д.е.н., проф. Т.Г. Васильціва. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів. 2020. С. 70-98 (1,39 д.а.).

 3. Левицька О.О.. Мульска О.П. Нові види праці та зайнятості: стратегічні фокуси міграції. Українська трудова міграція й майбутнє сфери праці: соціально-економічний, геопросторовий, інституційний вимір. Наукове видання / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. [за ред. Д.е.н., проф. Садової У.Я.]. Львів, 2020. С. 60-72. (0,93 д.а.).

 4. Васильців Т.Г., Левицька О.О. Креативні та інформаційно-знаннєві чинники трансформації економіки регіонів ЄС. Територіальний розвиток і регіональна політика. Стратегування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації: наукова доповідь / наук. ред. І.З. Сторонянська; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. С. 105-116 (0,98 д.а.)

 5. Міграційна активність молоді Карпатського регіону України: середовище формування та пріоритети регулювання: матеріали круглого столу (10 грудня 2019 р.). [за заг. ред. Т.Г. Васильціва] / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 35 с. (2,22 д.а.). URL: http://ird.gov.ua/ird02/n3323

 6. Левицька О.О., Мульска О.П. Майбутнє праці в умовах інформаційної економіки: перспективи міграцій. Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття: наукове видання / наук. ред. У.Я. Садова. Львів, 2019. 110 с. (С. 74-87, 1,02 д.а.). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190801.pdf

 7. Левицька О.О. Оцінка демографічної ситуації у громадах. Соціально-економічне становище об’єднаних територіальних громад: Захід VS Центр: науково-аналітичне видання; І. Сторонянська, А. Максименко, О. Левицька, Х. Патицька, З. Сірик; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 64 с. (С. 16-17, С. 51-52, 0,33 д.а.). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190034.pdf

 8. Левицька О.О. Зайнятість в об’єднаних територіальних громадах: проблеми та напрями активізації. Соціально-економічний розвиток територіальних громад Центральної України в умовах децентралізації: науково-аналітична доповідь / наук. ред. д.е.н., проф. Сторонянської І.З. Львів, ІРД НАНУ. 2019. 91 с. (С. 61-69, 0,85 д.а.). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190040.pdf

Additional Information

Expert of the National Research Foundation of Ukraine (NFDU), member of the Association for Regional Studies (RSA, UK)

Contact Information:E-mail: o.levytska@gmail.com