старший викладач – Павлюк Наталія Михайлівна

Посада: старший викладач кафедри права

Освіта:

У 2000 р. закінчила з відзнакою Львівську комерційну академію за спеціальністю «Правознавство».

Професійна діяльність:

У 2001-2003 рр. працювала юристом на «Львівському мехсклозаводі».

З 2003 р. працюю у Львівському інституті МАУП.

Дисципліни: Фінансове право, Банківське право, Основи римського цивільного права, Бюджетне і страхове право, Складання процесуальних документів, Делікти в цивільному праві та ін.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Павлюк Н.М. Загальна характеристика спадкування / Н.М. Павлюк // Генезис публічного права: від становлення до сучасності : збірник наукових праць (2010 р.). – Миколаїв : «Іліон», Миколаївський навчальний центр, 2010. – С. 363-365.

2. Павлюк Н.М. Обов’язкова частка у спадщині: правовий аспект / Н.М. Павлюк // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – 2011. – № 6. – С. 52-55.

3. Павлюк Н.М.  Суб’єкти права на обов’язкову частку в спадкуванні за українським та французьким законодавством / Н.М. Павлюк // Держава і право : збірник наукових праць. – 2011. – № 53. – С. 395-399.

4. Павлюк Н.М. Правове регулювання спадкування обов’язкової частки в Україні та Німеччині / Н.М. Павлюк // Часопис Київського Університету права. Український науково-теоретичний часопис. – 2012. – № 1. – С. 215-218.

5. Павлюк Н.М. Свобода заповіту та право спадкування обов’язкової частки: правовий аспект / Н.М. Павлюк // Часопис Київського Університету права. Український науково-теоретичний часопис. – 2012. – № 2. – С. 224-228.

6. Павлюк Н.М. Правовий статус обов’язкових спадкоємців як суб’єктів  спадкових прав у Європейських країнах / Н.М. Павлюк // Часопис Київського Університету права. Український науково-теоретичний часопис. – 2013. – № 2. – С. 205-210.

7. Павлюк Н.М. Зарождение института обязательной доли наследства на территории Украины в период Киевской Руси и феодальной раздробленности / Н.М. Павлюк // LEGEA SI VIATA (март, 2014). – Молдова. – С. 125-129.

8. Павлюк Н. М. Історіографічне дослідження основ адміністративно-правового захисту права власності Національною поліцією України / Н. М. Павлюк // Вісник НУ «Львівська політехніка». – № 861. – 2017. – С. 312-319.

 

9. Павлюк Н. М. Складові елементи адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта захисту права власності / Н. М. Павлюк // Часопис Київ. ун-ту права. – 2017. – С. 116-119.

 

10. Павлюк Н. М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності Національної поліції України щодо захисту права власності / Н. М. Павлюк // Наше право. – 2017. –№ 4. – С. 60-65.

 

11. Павлюк Н. М. Понятие и виды административно-правовых средств защиты права собственности / Н. М. Павлюк // Закон и Жизнь («Legea si Viata»). – 2017. – № 4. – С. 140-144.

 

12. Павлюк Н. М. Особливості реалізації Національною поліцією України засобів захисту права власності / Н. М. Павлюк // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 1. – С. 73-76.

 

13. Павлюк Н. М. Адміністративно-правові засоби Національної поліції України щодо протидії деліктам у сфері власності / Н. М. Павлюк // Право. Ua. –2018. – № 1. – С. 73-78. 

Участь у конференціях:

1. Онишко Н.М. Правове регулювання договору довічного утримання / Н.М. Онишко // Матеріали доповідей і статей міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільно-правового захисту суб’єктивних цивільних прав та свобод особи в сучасних умовах – 2005» (30 березня 2005 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2005. – С. 131-135.

2. Павлюк Н.М. Зміст та істотні умови договору довічного утримання / Н.М. Павлюк // Матеріали доповідей і статей міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільно-правового захисту суб’єктивних цивільних прав та свобод особи в сучасних умовах – 2006» (04 квітня 2006 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2006. – С. 41-51.

3. Павлюк Н.М. Суб’єкти спадкування / Н.М. Павлюк // Матеріали доповідей і статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010» (14 травня 2010 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2010. – С. 115-117.

4. Павлюк Н.М. Право на заповіт / Н.М. Павлюк // Матеріали круглого столу «Історико-правові дослідження у сфері захисту прав особи» (07 жовтня 2010 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2010. – С. 47-51.

5. Павлюк Н.М. Порядок визначення розміру обов’язкової частки при спадкуванні за заповітом / Н.М. Павлюк // Матеріали доповідей і статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2011» (06 травня 2011 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2011. – С. 102-105.

6. Павлюк Н.М. Свобода заповіту / Н.М. Павлюк // Матеріали доповідей і статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2012» (26 квітня 2012 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2012. – С. 107-111.

7. Павлюк Н.М. Порядок  розподілу обов’язкової частки спадку та закликання до спадкування спадкоємців, що мають право на обов’язкову частку спадку у Франції / Н.М. Павлюк // Матеріали доповідей і статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2013» (26 квітня 2013 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2013. – С. 112-121.

8. Павлюк Н.М. Становлення та розвиток інституту обов’язкової частки спадку / Н.М. Павлюк // Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (28-29 березня 2014 р.). – Ужгород : Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський Національний Університет», 2014. – С. 83-87.

9. Павлюк Н.М. Особливості регулювання права на обов’язкову частку спадку за законодавством Англії / Н.М. Павлюк // Матеріали доповідей і статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2016» (17 травня 2016 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2016. – С. 97–105.

10. Павлюк Н.М. Проблеми екологічної безпеки України / Н.М.Павлюк // Збірник Матеріалів круглого столу «Стратегія екологічної безпеки України» (12 травня 2016 р.). – Львів : Національний Університет  «Львівська Політехніка», 2016. – С. 168-172.

11. Павлюк Н. М. Дослідження історичних основ адміністративно-правового захисту права власності Національною поліцією України / Н. М. Павлюк // Dеvelopment of legal regulation in east Europe: experience of Poland and Ukraine : International scientific practical conference (Sandomierz, Januari 27-28, 2017). – Poland : Humanities and natural sciences universityin Sandomierz, 2017. – C. 127-130.

 

12. Павлюк Н. М. Адміністративно-правовий статус Національної поліції України як суб’єкта захисту права власності / Н. М. Павлюк // Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів міжнар. конф. (Львів, 28 лют. 2017 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2017. – С. 421-425.

 

13. Павлюк Н. М. Адміністративно-правовий захист права власності на природні ресурси Національною поліцією України / Н. М. Павлюк // Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір : зб. матеріалів ІІ Круглого столу (Львів, 18 трав. 2017 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2017. – С. 120-123.

 

14. Павлюк Н. М. Адміністративно-правове гарантування функціонування Національної поліції України як суб’єкта захисту права власності / Н. М. Павлюк // Проблеми державотворення в Україні–2017 : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 17 жовт. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 57-61.

 

15. Павлюк Н. М. Реалізація засобів захисту права власності Національною поліцією України / Н. М. Павлюк // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 99-105.

 

16. Павлюк Н. М. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів / Н. М. Павлюк, Ю. Ю. Зошій // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 черв. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 29-32.

 

17. Павлюк Н. М. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення / Н. М. Павлюк // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 120-125.

Підготовка студентів до участі у студентських наукових конференціях: 

1. Павлюк Н.М. Екологічне забруднення Львова: проблеми неприємного запаху / Н.М. Павлюк, І.Ф. Грабовинська // Збірник Матеріалів круглого столу «Стратегія екологічної безпеки України» (12 травня 2016 р.). – Львів : Національний Університет «Львівська Політехніка», 2016. – С. 194-201.

2. Павлюк Н.М. Органи управління у сфері екології / Н.М.Павлюк, М.В. Хміль // Збірник Матеріалів круглого столу «Стратегія екологічної безпеки України» (12 травня 2016 р.). – Львів : Національний Університет «Львівська Політехніка», 2016. – С. 314-320.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Павлюк Н. М. Правове регулювання банкрутства : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – 21 с.

 

2. Матвєєв П. С., Павлюк Н. М. Антикорупційна діяльність в Україні : метод. вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 081 Право вищої освіти денної та заочної форм навчання. – Львів : Львів ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – 55 с.

3. Павлюк Н.М., Граб.М.І. Правові основи організації запобігання і протидії корупції в державних органах : метод. рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. – Львів : Львів ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – 11 с. 

Наукові інтереси: правове регулювання банкрутства, антикорупційна діяльність в Україні, правові основи організації запобігання і протидії корупції в державних органах. 

Громадська діяльність:

Участь в організації круглого столу до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність» (м. Львів, 08 жовтня 2018 р.).

Контактна інформація: службовий телефон (032) 224-91-22, E-mail: kplimaup@ukr.net