КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ

Гинда О.М.

  • Гинда О.М., Гринькевич О.С., Вус М. Дослідження основних характеристик підприємця та наявності їх успіху у студентської молоді / Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань. Матаріали доповідей ІІІ Міжнародної студентсько-аспірантської науково-практичної конференції. – Львів: Львівський інститут МАУП 2009. – С. 424;2. Гинда., Куленич К.. Проблеми та перспективи розвитку біржової діяльності в Україні / Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань. Матаріали доповідей ІІІ Міжнародної студентсько-аспірантської науково-практичної конференції. – Львів: Львівський інститут МАУП 2009. – С. 424; 

Данилюк Л.Г.

  • Віслополова Марія. Удосконалення управління рекламною діяльністю підприємств/ Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань. Міжнародна студентсько-аспірантська науково-практична конференція. – Львів: Львівський інститут МАУП 3-4 червні 2010 р.2. Кравченя Тетяна. Особливості управління туристичним бізнесом в умовах кризових явищ в економіці / Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань. Міжнародна студентсько-аспірантська науково-практична конференція. – Львів: Львівський інститут МАУП 3-4 червні 2010 р.3. Павлович Микола. Удосконалення системи управління ризиками організації / Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань. Міжнародна студентсько-аспірантська науково-практична конференція. – Львів: Львівський інститут МАУП 3-4 червні 2010 р. 

Мульска О.П.

  • Комар Х.С. Проблеми антикризового управління на підприємстві // Соціально-економічні проблеми дослідження в суспільстві знань: Збірник тез доповідей І Міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених (4- 5 червня 2010 р.). – Львів: ЛІ МАУП, 2010.2. Микитин Г.М. Розробка стратегій розвитку організації // Соціально-економічні проблеми дослідження в суспільстві знань: Збірник тез доповідей І Міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених (4- 5 червня 2010 р.). – Львів: ЛІ МАУП, 2010.3. Фукалова Н.Є. Методи тарифного та нетарифного регулювання торгівлі з метою захисту національного товаровиробника// Соціально-економічні проблеми дослідження в суспільстві знань: Збірник тез доповідей І Міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених (4- 5 червня 2010 р.). – Львів: ЛІ МАУП, 2010.