завідувач кафедри менеджменту організацій, к.е.н., доцент Данилюк Леся Григорівна

Очолює кафедру менеджменту і організацій

кандидат економічних наук,  доцент Данилюк Леся Григорівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри економічної кібернетики

Освіта:

вища1982 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, за спеціальністю – „Економічна кібернетика”; кваліфікація – економіст-математик;

1991 р. захистила кандидатську дисертацію „Математичне моделювання оперативного планування домобудівного виробництва” за спеціальністю 08.00.13 – економіко-математичні методи

Професійна діяльність:

1982 – 1984 р.р. інженер науково-дослідної частини Львівського державного університету ім. І.Франка;

1984 – 1991 р.р. старший інженер науково-дослідної частини Львівського державного університету ім. І.Франка;

1991 – 2005 р.р. доцент кафедри економічної кібернетики Львівського державного університету ім. І.Франка;

2005 – 2007 р.р. доцент кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП

з 2007 р. завідувач кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП.

З 2007 р. участь у проектах «Менеджмент підприємств готельно-туристичного бізнесу" у рамках проекту "Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України" (у співпраці з Міністерством оборони та ОБСЄ). Перепідготовка військовослужбовців ЗСУ, звільнених у запас.

Професійний досвід: стаж викладання у вищій школі понад 20 років

Контактна інформація: роб. тел. 224-91-25

Адреса електронної пошти: lesya.danilyuk@gmail.com

Викладає курси: 

 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Статистика
 • Статистика фінансів
 • Математична статистика
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Економічний ризик та методи його вимірювання

Наукові інтереси: економіко-математичне моделювання, теорія та методи прийняття управлінських рішень

Основні публікації: 

Монографії 

 • Данилюк Л.Г., Вдовин М.Л. Математичне програмування: теорія та практикум. Навч. посібник: – Львів: Вид-во “Новий світ”, 2009. – 160 с.2.
 • Данилюк Л.Г., Вдовин М.Л. Задача мінімізації витрат на здійснення зовнішньоторгівельної діяльності країн Центральної та Східної Європи / Соціально-еконмічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи: ресурси і механізми ефективного управління. Зб-к наук. праць. ІРД НАН України. Редкол.: відп. ред. академік НАН України М.І.Долішній. – Львів, 2004. – Випуск 3(XLVII). Частина 2. – 382 c. ISBN 966-7910-10-32-6. – С. 48 – 55
 • Данилюк Л.Г., Вдовин М.Л. Оцінка ризиків в зовнішньоторгівельній діяльності/Соціально-еконмічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи: ресурси і механізми ефективного управління. Зб-к наук. праць. ІРД НАН України. Випуск 2(58). – Львів, 2006. – С. 607 – 615
 • Данилюк Л.Г., Ваврик А.Й., Бодаковський В.Ю. Професіоналізм та конкурентоспроможність особистості в умовах системної кризи//Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи: [зб .наук. пр.]/НАН України. Ін-т. регіональних досліджень; відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2010. – Вип. 4(84). – 544 с. – ISSN 2071-4653., С. 124-137.
 • Данилюк Л.Г. Діти трудових мігрантів і їх соціальний захист: пріоритети міграційної політики // Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації /НАН України, Інститут регіональних досліджень; Наук. ред. У.Я.Садова. – Львів, 2011. – 528 с. – С. 248 – 257.
 • Данилюк Л.Г. Методичні засади оцінки та аналізу територіальної структури міграційних потоків // Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації / НАН України, Інститут регіональних досліджень; Наук. ред. У.Я. Cадова. – Львів, 2011. – 528 с. – C. 98-103 (Сер. «Проблеми регіонального розвитку»). 
 • Данилюк Л.Г. Апробація методики оцінки та аналізу міжрегіональних міграційних потоків в Україні // Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації / НАН України, Інститут регіональних досліджень; Наук. ред. У.Я. Cадова. – Львів, 2011. – 528 с. – C. 104-120 (Сер. «Проблеми регіонального розвитку»). 
 • Данилюк Л.Г. Ризики впливу міграційних процесів на трансформацію соціально-економічного простору України // Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації / НАН України, Інститут регіональних досліджень; Наук. ред. У.Я. Cадова. – Львів, 2011. – 528 с. – C. 190-216 (Сер. «Проблеми регіонального розвитку»).