Areas of Study

ПЕРЕЛІК

галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

в Львівському інституті  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» у 2020 році

I. Підготовка фахових бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Кваліфікація

 

Фаховий молодший
бакалавр

 

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Економіка та управління бізнесом

Організатор виробництва

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

Економіст з фінансів

08 Право

081 Право

________________

 

Фаховий бакалавр  з правознавства 

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

________________

Фахівець з туристичного обслуговування

 

IIПідготовка бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Спеціалізація

 Освітня кваліфікація  

 

Бакалавр

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Управління персоналом та економіка праці

 

Управління персоналом та економіка праці

Бакалавр з економіки за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці»

 

Бакалавр

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

________

Бакалавр зі спеціальності «Психологія»

Клінічна психологія Клінічна психологія Бакалавр з психології за спеціалізацією «Клінічна психологія»

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Бакалавр обліку і оподаткування 
За спеціалізацією «Облік і оподаткування»

Облік і аудит

Облік і оподаткування 

Бакалавр обліку і оподаткування» за спеціалізацією «Облік і оподаткування»

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування за спеціалізацією « Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Фінансовий менеджмент

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Управління бізнесом

 

Економіка та управління бізнесом

Бакалавр менеджменту за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

073 Менеджмент  Менеджмент  Менеджмент організацій Бакалавр  менеджменту за спеціалізацією «Менеджмент організацій»

 

 

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

 

Маркетинг і рекламна діяльність 

Бакалавр маркетингу за спеціалізацією «Маркетинг і рекламна діяльність»

 

Бакалавр

 

08 Право

Право

Право 

______________

Бакалавр права

 

 

Бакалавр

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Міжнародний туризм

______________

Бакалавр з туризму за спеціалізацією «Міжнародний туризм»

 

 

III. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста зі споріднених галузей знань / спеціальностей 

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціаль

ність

Освітньо-професійна програма

Спеціалізація

 Освітня кваліфікація

 

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

Економіка та управління бізнесом

Бакалавр менеджменту за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

075 Маркетинг  Маркетинг і рекламна діяльність  Маркетинг та рекламна діяльність 

Бакалавр маркетингу за спеціалізацією «Маркетинг та рекламна діяльність»

Бакалавр

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Бакалавр з економіки за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці»

 

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

__________

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

Бакалавр

08 Право

081 Право

Право

Цивільне право та право інтелектуальної власності 

Бакалавр права

Бакалавр

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Туризм

Міжнародний туризм

Бакалавр з туризму за спеціалізацією «Міжнародний туризм»

 

IV. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста з неспоріднених галузей знань / спеціальностей 

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Спеціалізація

Освітня кваліфікація

 

Бакалавр

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Бакалавр з економіки за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці»

Бакалавр

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

 

____________

 

Бакалавр з психології 

Клінічна Психологія  Клінічна психологія Бакалавр з психології за спеціалізацією «Клінічна психологія»

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент  

Менеджмент

Економіка та управління бізнесом 

Бакалавр менеджменту за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

073 Маркетинг Маркетинг і рекламна діяльність  Маркетинг і рекламна діяльність  Бакалавр маркетингу за спеціалізацією «Маркетинг і рекламна діяльність»
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Облік і оподаткування Бакалавр обліку і оподаткування  за спеціалізацією « Облік і оподаткування»

Бакалавр

08 Право

081 Право

Цивільне, господарське право та право інтелектуальної власності

Цивільне , господарське право та право інтелектуальної власності

Бакалавр права

Бакалавр

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Туризм

Міжнародний туризм

 

Бакалавр з туризму за спеціалізацією «Міжнародний туризм»

Бакалавр 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування за спеціалізацією «Фінанси банківська справа та страхування»

 

V. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавр, магістр та ОКР спеціаліст зі споріднених галузей знань / спеціальностей.

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Спеціалізація

Освітня кваліфікація

Магістр 

05 Соціальні та поведінкові науки 

051 Економіки 

Управління персоналом та економіка праці

Управління персоналом та економіка праці

Магістр з економіки за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці»

Магістр 

05 Соціальні та поведінкові науки 

053 Психологія

Психологія

______________

Магістр психології

Магістр 

08 Право 

081 Право  Право ______________ Магістр права

Магістр 

24 Сфера обслуговування 

242 Туризм Туризм  Міжнародний туризм  Магістр зі спеціальності  «Туризм» за спеціалізацією «Міжнародний туризм»

Магістр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 Управління та адміністрування

 

 

 

 

 

 

 

073 Менеджмент  Менеджмент  Економіка та управління бізнесом Магістр менеджменту за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»
075 Маркетинг     Маркетинг і рекламна діяльність Маркетинг і рекламна діяльність  Магістр маркетингу за спеціалізацією « Маркетинг і рекламна діяльність»
072 Фінанси, банківська справа та страхування  Фінанси, банківська справа та страхування ______________ Магістр фінансів банківської справи та страхуванння
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування  ______________ Магістр обліку і оподаткування

 

VI. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавр, магістр та ОКР спеціаліст з неспоріднених галузей знань / спеціальностей

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Спеціалізація

Освітня кваліфікація

 

Магістр 

05 Соціальні та поведінкові науки 

051 Економіка 

Управління персоналом та економіка праці

Управління персоналом та економіка праці 

Магістр економіки за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка»

 

Магістр 

05 Соціальні та поведінкові науки 

053 Психологія

Психологія

_____________

Магістр психології за спеціалізацією «Психологія»

 

Магістр

 

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент 

Економіка та управління бізнесом  

Економіка та управління бізнесом 

Магістр менеджмент за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

_____________

Магістр фінансів, банківської сфери та страхування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування 

_____________

Магістр обліку і оподаткування

 

Магістр 08 Право  081 Право  Право _____________ Магістр права 
Магістр 24 Сфера обслуговування   242 Туризм  Туризм Міжнародний туризм  Магістр туризму за спеціалізацією «Міжнародний туризм»