Фонди бібліотеки

Бібліотека здійснює інформаційне забезпечення студентів, викладачів, фахівців різних сфер діяльності. Формування бібліотечного фонду розпочалося у 1998 році. Постійна увага до бібліотеки дала можливість створити і розвивати бібліотеку, як ефективний та невід’ємний структурний підрозділ інституту, який відіграє важливу роль у навчальному процесі.

На даний час загальний фонд бібліотеки нараховує 44 960 примірників навчальної та наукової літератури. Щорічно бібліотека отримує 119 спеціалізованих найменувань газет і журналів (в т.ч. зарубіжних), що формують фонд наукової та науково-популярної літератури з питань управління персоналом, психології, права, економіки та інших галузей знань. Книжковий фонд бібліотеки складається з найновішої літератури, закуповуються нові науково значущі підручники для вищої школи з документного потоку України та зарубіжних країн.

Особливо треба відмітити наявність літератури на CD-дисках. Всі книжки, видані Міжрегіональною академією управління персоналом, перенесені на електронні носії, які сформовані по темах відповідно до напрямків підготовки студентів.

Провідним напрямком роботи бібліотеки – є обслуговування читачів. Саме читацьким потребам підпорядковані усі процеси комплектування, каталогізації та фондоутримання. Наші студенти безкоштовно отримують в постійне користування навчальну літературу на CD-дисках та періодичні видання МАУП.

Для найширшого розкриття фонду, його змісту і ресурсів у бібліотеці постійно організовуються цикли книжкових виставок та викладок, проводяться бібліографічні огляди, готуються списки нових надходжень.

У бібліотеці є пункти копіювання, а також є можливість скористатись сканером та принтером.