Правила обслуговування

Загальні положення

Бібліотека Львівського інституту МАУП є культурно-просвітницьким та інформаційним підрозділом Львівського інституту МАУП, який здійснює бібліотечно-інформаційну роботу по забезпеченню творами друку навчального, наукового, виховного процесу інституту.Бібліотечний фонд та технічні засоби бібліотеки є власністю Львівського інституту МАУП.

Користування фондом та послугами бібліотеки для студентів і співробітників інституту безкоштовне.

Порядок запису та користування бібліотечним фондом

Для запису до бібліотеки необхідно подати:

 • студенти – студентський квиток;
 • викладачі та співробітники інституту – паспорт (посвідчення);
 • студенти та штатні працівники – фотографію.

Інші відвідувачі обслуговуються лише в читальному залі при пред’явленні паспорта або документа, що його замінює.

Перед записом до бібліотеки інституту користувач повинен ознайомитись з “Правилами користування” та підтвердити зобов’язання щодо їх дотримання особистим підписом у формулярі.Документом, що дає право користуватися фондами бібліотеки, є читацький квиток. Квиток оформляється безкоштовно при наявності фотокартки.

Видача літератури додому

Правом отримувати літературу додому користуються читачі, які мають чинний (перереєстрований) постійний читацький квиток і не мають читацької заборгованості на будь-якому пункті обслуговування бібліотеки.На абонемент видається навчальна література:- студентам строком на 3 (три) місяці;- штатним працівникам інституту строком на 1 (один) місяць.

Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.

Права користувачів бібліотеки

Користувачі бібліотеки мають право:

 • одержувати в тимчасове користування друковані твори із бібліотечного фонду (на абонемент або в читальний зал);
 • користуватися бібліотечно-бібліографічними ресурсами, у тому числі на магнітних носіях;
 • користуватись іншими послугами, що надаються бібліотекою;
 • висловлювати побажання щодо поліпшення роботи бібліотеки.

 Обов’язки користувачів бібліотеки

Всі користувачі зобов’язані:

 • дотримуватись Правил користування бібліотекою;
 • вчасно повертати отримані в бібліотеці книги, інші документи, не виносити їх без відповідного оформлення з приміщення бібліотеки;- дбайливо ставитись до друкованих творів, технічних засобів, меблів та іншого майна інституту;
 • не виривати і не загинати сторінок друкованих видань, не робити на них позначок;
 • не виймати карток з каталогів і картотек;
 • коректно ставитись до інших читачів та до бібліотечних працівників.

Студенти зобов’язані:

 • наприкінці кожного навчального року (семестру) перереєструвати всю літературу, що була отримана ними на абонемент;
 • на період літніх канікул здати всі твори друку;
 • при відрахуванні, оформленні академвідпустки, закінченні навчання повернути до бібліотеки всю літературу, яка була отримана ними з бібліотечного фонду та підписати обхідний лист у завідувача бібліотеки.

У випадку порушення цих зобов’язань студенти позбавляються права користування бібліотечним фондом протягом наступного семестру.

 Викладачі та працівники інституту зобов’язані:

 • щорічно протягом серпня–вересня проходити перереєстрацію отриманої літератури;
 • при звільненні з інституту повернути всю одержану літературу до бібліотеки.

Користувачі, які заподіяли шкоду бібліотечному фонду, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

У випадку втрати або пошкодження книг, інших документів читачі зобов’язані в найкоротший термін ліквідувати свою заборгованість шляхом повернення в бібліотеку:

а) ідентичного видання (назва, вихідні дані, ціна збігаються);

б) нового перевидання на заміну видань, які є в бібліотеці в обмеженій кількості та користуються підвищеним попитом;

в) видання, яке визнане бібліотекою рівноцінним і необхідним.

Зобов’язання бібліотеки по обслуговуванню користувачів

Працівники бібліотеки зобов’язані інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються бібліотекою, ознайомлювати з новими надходженнями.

 • Систематично поповнювати бібліотечний фонд новою навчальною, науково-методичною та цінною літературою попередніх років видання, періодичними виданнями, магнітними носіями інформації згідно з профілем програм інституту та оперативно враховувати зміни у навчальних планах при доукомплектуванні бібліотечного фонду для найбільш повного задоволення запитів користувачів.
 • Забезпечувати високу якість послуг, які надаються користувачам, та високу культуру обслуговування читачів.
 • Сприяти навчальній та науковій роботі студентів шляхом надання їм консультацій з організації самостійної роботи.
 • Здійснювати облік, зберігання та використання друкованих творів, інших матеріалів, що складають бібліотечний фонд, у відповідності до встановлених правил зберігання фондів та своєчасно відбирати друковані твори для здійснення реставраційних робіт.
 • Здійснювати видачу користувачам друкованих творів та інших матеріалів і систематично слідкувати за їх своєчасним поверненням до бібліотеки. Після закінчення терміну користування книгами та іншими друкованими творами нагадувати користувачам про необхідність повернення книжок.
 • З питань організації роботи та її технічного оснащення бібліотека повинна постійно орієнтуватися на кращі вітчизняні та світові зразки.
 • Враховувати зауваження та пропозиції користувачів щодо покращення діяльності бібліотеки.
 • Постійно працювати над підвищенням освітнього та фахового рівня працівників бібліотеки.