Періодичні видання

Перелік періодичних видань, наявних у бібліотеці

Журнали

1. Актуальні проблеми економіки

2. Банківська справа

3. Березіль

4. Бібліотечка соціального працівника

5. Бібліотечна планета

6. Бібліотечний вісник

7. Бухгалтерський облік і аудит

8. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України

9. Вестник Московского Университета, серия: Менеджмент

10. Вестник Московского Университета, серия: Политические науки

11. Вестник Московского Университета, серия: Право

12. Вестник Московского Университета, серия: Экономика

13. Вища освіта України

14. Вища школа

15. Відомості Верховної Ради України

16. Вісник академії правових наук України

17. Вісник для малих та середніх підприємств

18. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій

19. Вісник книжкової палати

20. Вісник Національного банку України

21. Вісник пенсійного фонду України

22. Вісник прокуратури

23. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України

24. Віче

25. Всесвіт

26. Держава і право

27. Дефектологія

28. Дніпро

29. Довідник кадровика

30. Економіка та держава

31. Економіка України

32. Економіст

33. Економічний часопис ХХІ

34. Євробюлетень

35. Женский журнал здоровье

36. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України

37. Зовнішні справи

38. Зовнішньоекономічний кур’єр

39. Инновации

40. Иностранная литература

41. История государства и права

42. Інвестиції: практика та досвід

43. Іноземні мови в навчальних закладах

44. Ї: незалежний культурологічний часопис

45. Київ

46. Корекційна педагогіка

47. Кримінальне право України

48. Людина і політика

49. Людина і світ

50. Маркетинг в Україні

51. Медична психологія

52. Международный журнал социальных наук

53. Международный неврологический журнал

54. Менеджер по персоналу

55. Мировая экономика и международные отношения

56. Митна справа

57. Митний брокер

58. Наука та інновації

59. Науковий світ

60. Новини НАТО

61. Освіта і управління

62. Пам’ятки України

63. Педагогіка і психологія

64. Персонал

65. Післядипломна освіта в Україні

66. Полис

67. Політика і час

68. Політична думка

69. Право України

70. Практична психологія та соціальна робота

71. Праця і закон

72. Проблеми науки

73. Проблемы старения и долголетия

74. Проблемы теории и практики управления

75. Прокуратура, людина, держава

76. Психологічний інструментарій

77. Психологія і суспільство

78. Регіональна економіка

79. Ресторанный и гостиничный бизнес

80. Ринок цінних паперів

81. Розбудова держави

82. Российский экономический журнал

83. Санація та банкрутство

84. Синергія

85. Соционика, ментология и психология личности

86. Соціальна політика

87. Соціальне страхування

88. Социально-гуманитарные знания

89. Соціологія

90. Справочник экономиста

91. Статистика України

92. Туризм сільський зелений

93. Україна: аспекти праці

94. Українська культура

95. Український туризм

96. Український юрист

97. Універсум

98. Управление компанией

99. Філософська думка

100. Фінанси України

101. Фінансовий контроль

102. Финансовые услуги

103. Часопис Київського університету права

104. Юридический вестник

 

Газети

1. Бизнес

2. Бухгалтерія. Право. Податки

3. Високий замок

4. Все про бухгалтерський облік

5. Голос України

6. Експрес

7. За вільну Україну плюс

8. Народна армія

9. Освіта України

10. Персонал плюс

11. Психологічна газета

12. Урядовий кур’єр