Нові надходження 2016

  1. Грідчіна М. В. Фінансовий менеджмент : курс лекцій / М. В. Грідчіна. – Київ : ДП “ВД “Персонал”, 2015. – 268 с.
  2. Грушко В. С. Акцентуації характеру : хрестоматія / В. С. Грушко. – Тернопіль : Астон, 2008. – 352 с.
  3. Дуткевич Т. В. Практична психологія: Вступ до спеціальності : навч. посіб. / Т.В. Дуткевич, О. В. Савицька. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 256 с.
  4. Іванюк У. В. Концептуальні засади сучасного менеджменту : метод. рек. до семінар. і практ. занять для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / У. В. Іванюк ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 32 с.
  5. Іванюк У. В. Просемінар з економіки та управління бізнесом : навч. прогр. дисципліни (для бакалаврів) / У. В. Іванюк ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2015. – 27 с.
  6. Кармазін В. А. Економічний аналіз : практикум / В. А. Кармазін, О.М.Савицька. – Київ : Знання, 2007. – 255 с.
  7. Комарницький В. М. Екологічне право : навч. посіб. / В. М. Комарницький, В.І. Шевченко, С. В. Єлькін. – Київ : ЦНЛ, 2006. – 224 с.
  8. Лелик Л. І., Данилюк Л. Г., Оліховська М. В., Адміністративний менеджмент : навч. прогр. дисципліни (для бакалаврів) / Л. І. Лелик, Л. Г. Данилюк, М.В.Оліховська ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 21 с.
  9. Лелик Л. І., Оліховська М. В. Основи підприємницької діяльності в сфері готельно-туристичного обслуговування: метод. рек. щодо викон. та захисту курсових робіт з дисципліни для студ. ден. та заоч. форми навчання напряму 6.030601 "Менеджмент" (бакалавр) / Л. І. Лелик, М. В. Оліховська ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 28 с.
  10. Маркетинг: теоретичні основи маркетингу : навч. посіб. / [В. Б. Захожай, Л.В.Романова, Н. А. Головач та ін.] ; за наук. ред. В. Б. Захожая. – Київ : ДП “ВД “Персонал”, 2015. – 606 с.
  11. Наукові праці МАУП : [зб. наук. пр.] / Міжрегіональна Академія управління персоналом ; [редкол. : А. М. Подоляка (голов. ред.), М. Ф. Головатий, А.А.Ігнатченко]. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2015– .– Вип. 1 (44). – 266 с. Вип. 2 (45). – 200 с.
  12. Оліховська М. В. Менеджмент організацій : метод. рек. щодо викон. та захисту курсових робіт з дисципліни для студ. ден. та заоч. форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування (спеціаліст) / М. В. Оліховська ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 33 с.
  13. Оліховська М. В. Основи управління готельним бізнесом та туристичною діяльністю : метод. рек. щодо до викон. та захисту курсових робіт з дисципліни для студ. ден. та заоч. форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / М. В. Оліховська ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 31 с.
  14. Оліховська М. В. Транспортний менеджмент : навч. прогр. дисципліни (для спеціалістів) / М. В. Оліховська ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 19 с.
  15. Оліховська М. В., Гринкевич О. С. Історія менеджменту : метод. рек. щодо до викон. та захисту курсових робіт з дисципліни для студ. ден. та заоч. форми навчання напряму 6.030601 "Менеджмент" (бакалавр) / М. В. Оліховська, О.С.Гринкевич ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 28 с.
  16. Оліховська М. В., Іванюк У. В. Вступ до напряму "Менеджмент" : прогр. навч. практики для студентів напряму 6.030601 "Менеджмент" / М. В. Оліховська, У.В. Іванюк ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2015. – 29 с.
  17. Оліховська М. В., Романич І. Б. Інформаційний менеджмент : навч. прогр. дисципліни (для бакалаврів) / М. В. Оліховська, І. Б. Романич ; [відп. за вип. Л.Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 23 с.
  18. Петринич О. Р. Основи антропогенезу : метод. рек. до семінар. занять (для спеціалістів) / О. Р. Петринич. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2016.– 24 с.
  19. Рішняк О. Р. Матеріалознавство : навч. прогр. дисципліни (для молодших спеціалістів) / О. Р. Рішняк. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2016. – 17 с.
  20. Статистичне забезпечення маркетингу : навч. посіб. / [В. Б. Захожай, Л.В.Романова, Н. А. Головач та ін.] ; за наук. ред. В. Б. Захожая. – Київ : ДП “ВД “Персонал”, 2015. – 400 с.
  21. Токман А. А. Психологія способу життя. Ч. 2 : навч. посіб. / А. А. Токман, Н.В. Немченко. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2015. – 300 с.
  22. Українська екологічна енциклопедія / [Дяків Р. С., Бохан А. В., Рибчич І. Й. та ін.] ; за ред. Р. С. Дяківа. – Київ : Міжнародна економічна фундація, 2006. – 808 с.
  23. Фрадинський О. А. Основи оподаткування : навч. посіб. / О. А. Фрадинський.– Львів : “Новий Світ - 2000”, 2010. – 344 с.
  24. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
  25. Щокін Р. Г. Адміністративна відповідальність : навч. посіб. / Р. Г. Щокін, А.Ю. Ковальчук, І. В. Костенко ; за заг. ред. М. Н. Курка. – Київ : ДП “ВД “Персонал”, 2015. – 148 с.