Нові надходження 2016

 

1.

Грідчіна М. В. Фінансовий менеджмент : курс лекцій / М. В. Грідчіна. – Київ : ДП “ВД “Персонал”, 2015. – 268 с.

 

2.

Грушко В. С. Акцентуації характеру : хрестоматія / В. С. Грушко. – Тернопіль : Астон, 2008. – 352 с.

 

3.

Дуткевич Т. В. Практична психологія: Вступ до спеціальності : навч. посіб. /

Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 256 с.

 

4.

Іванюк У. В. Концептуальні засади сучасного менеджменту : метод. рек. до семінар. і практ. занять для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / У. В. Іванюк ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів.

ін-т МАУП, 2016. – 32 с.

 

5.

Іванюк У. В. Просемінар з економіки та управління бізнесом : навч. прогр. дисципліни (для бакалаврів) / У. В. Іванюк ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2015. – 27 с.

 

6.

Кармазін В. А. Економічний аналіз : практикум / В. А. Кармазін,

О. М. Савицька. – Київ : Знання, 2007. – 255 с.

 

7.

Комарницький В. М. Екологічне право : навч. посіб. / В. М. Комарницький,

В. І. Шевченко, С. В. Єлькін. – Київ : ЦНЛ, 2006. – 224 с.

 

8.

Лелик Л. І., Данилюк Л. Г., Оліховська М. В., Адміністративний менеджмент : навч. прогр. дисципліни (для бакалаврів) / Л. І. Лелик, Л. Г. Данилюк,

М. В. Оліховська ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 21 с.

 

9.

Лелик Л. І., Оліховська М. В. Основи підприємницької діяльності в сфері готельно-туристичного обслуговування: метод. рек. щодо викон. та захисту курсових робіт з дисципліни для студ. ден. та заоч. форми навчання напряму 6.030601 "Менеджмент" (бакалавр) / Л. І. Лелик, М. В. Оліховська ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 28 с.

 

10.

Маркетинг: теоретичні основи маркетингу : навч. посіб. / [В. Б. Захожай,

Л. В. Романова, Н. А. Головач та ін.] ; за наук. ред. В. Б. Захожая. – Київ : ДП “ВД “Персонал”, 2015. – 606 с.

 

11.

Наукові праці МАУП : [зб. наук. пр.] / Міжрегіональна Академія управління персоналом ; [редкол. : А. М. Подоляка (голов. ред.), М. Ф. Головатий,

А. А. Ігнатченко]. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2015–   .–

       Вип. 1 (44). – 266 с.

       Вип. 2 (45). – 200 с.

 

12.

Оліховська М. В. Менеджмент організацій : метод. рек. щодо викон. та захисту курсових робіт з дисципліни для студ. ден. та заоч. форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування (спеціаліст) / М. В. Оліховська ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 33 с.

 

13.

Оліховська М. В. Основи управління готельним бізнесом та туристичною діяльністю : метод. рек. щодо до викон. та захисту курсових робіт з дисципліни для студ. ден. та заоч. форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / М. В. Оліховська ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 31 с.

 

14.

Оліховська М. В. Транспортний менеджмент : навч. прогр. дисципліни (для спеціалістів) / М. В. Оліховська ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 19 с.

 

15.

Оліховська М. В., Гринкевич О. С. Історія менеджменту : метод. рек. щодо до викон. та захисту курсових робіт з дисципліни для студ. ден. та заоч. форми навчання напряму 6.030601 "Менеджмент" (бакалавр) / М. В. Оліховська,

О. С. Гринкевич ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 28 с.

 

16.

Оліховська М. В., Іванюк У. В. Вступ до напряму "Менеджмент" : прогр. навч. практики для студентів напряму 6.030601 "Менеджмент" / М. В. Оліховська,

У. В. Іванюк ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2015. – 29 с.

 

17.

Оліховська М. В., Романич І. Б. Інформаційний менеджмент : навч. прогр. дисципліни (для бакалаврів) / М. В. Оліховська, І. Б. Романич ; [відп. за вип.

Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 23 с.

 

18.

Петринич О. Р. Основи антропогенезу : метод. рек. до семінар. занять (для спеціалістів) / О. Р. Петринич. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2016. – 24 с.

 

19.

Рішняк О. Р. Матеріалознавство : навч. прогр. дисципліни (для молодших спеціалістів) / О. Р. Рішняк. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2016. – 17 с.

 

20.

Статистичне забезпечення маркетингу : навч. посіб. / [В. Б. Захожай, Л. В. Романова, Н. А. Головач та ін.] ; за наук. ред. В. Б. Захожая. – Київ : ДП “ВД “Персонал”, 2015. – 400 с.

 

21.

Токман А. А. Психологія способу життя. Ч. 2 : навч. посіб. / А. А. Токман,

Н. В. Немченко. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2015. – 300 с.

 

22.

Українська екологічна енциклопедія / [Дяків Р. С., Бохан А. В., Рибчич І. Й. та ін.] ; за ред. Р. С. Дяківа. – Київ : Міжнародна економічна фундація, 2006. –

808 с.

 

23.

Фрадинський О. А. Основи оподаткування : навч. посіб. / О. А. Фрадинський. – Львів : “Новий Світ - 2000”, 2010. – 344 с.

 

24.

Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.

 

25.

Щокін Р. Г. Адміністративна відповідальність : навч. посіб. / Р. Г. Щокін,

А. Ю. Ковальчук, І. В. Костенко ; за заг. ред. М. Н. Курка. – Київ : ДП “ВД “Персонал”, 2015. – 148 с.