Навчання в аспірантурі та докторантурі

До уваги випускників закладів вищої освіти! 

Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ» МАУП» пропонує продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі для здобуття ступеня доктора філософії (РhD) або доктора наук за спеціальностями: 

  • 051 Економіка 

  • 053 Психологія 

  • 073 Менеджмент 

  • 081 Право 

  • 242 Туризм 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

  • 075 Маркетинг 

До аспірантури на очну та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. 

Підготовка в аспірантурі здійснюється за кошти юридичних та фізичних осіб на умовах угоди. 

Навчання в аспірантурі та отримання наукового ступеню PhD  в МАУП-це унікальна можливість для Вас: 

  • стати визнаним фахівцем у галузі економіки, фінансів, менеджменту туризму, права чи психології 

  • суттєво підвищити Вашу конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці 

  • успішної реалізації професійної стратегії 

Вартість навчання денна форма навчання - 28 000грн./рік 

Заочна форма навчання - 20 000грн./рік 

Детальну інформацію щодо переліку та строків подачі документів для вступу можна отримати за адресою: 

м. Львів, вул. Мазепи, 29 

тел.: (032) 224-94-00, (068)690-84-85, 067-778-0682 

е-mail:li-maup.edu.lviv.ua