Перелік галузей знань, напрямів, спеціальностей і спеціалізацій

ПЕРЕЛІК

галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

в Львівському інституті  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» у 2018 році

I. Підготовка молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Кваліфікація

Молодший спеціаліст

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Економіка та управління бізнесом

Організатор виробництва

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси  

 

Економіст з фінансів

08 Право

081 Право

 

_______________

Молодший спеціаліст

з правознавства

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

_______________

Фахівець з туристичного обслуговування

 

II.Підготовка бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти

Ступінь

вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Кваліфікація в дипломі

Бакалавр

05 Соціальні

та поведінкові науки

051 Економіка

_______________________

Бакалавр зі спеціальності «Економіка»

Управління персоналом та економіка праці

Бакалавр зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці»

053 Психологія

_______________________

Бакалавр зі спеціальності «Психологія

Практична психологія

Бакалавр зі спеціальності «Психологія» за спеціалізацією «Практична психологія»

Медична психологія

Бакалавр зі спеціальності «Психологія» за спеціалізацією «Медична психологія»

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

_______________________

Бакалавр зі спеціальності «Облік і оподаткування»

072 Фінанси, банківська справа та страхування

_______________________

Бакалавр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

Фінансовий менеджмент

Бакалавр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Фінансовий менеджмент»

073 Менеджмент

_______________________

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент»

Економіка та управління бізнесом

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент туризму та готельного бізнесу»

Медичний та фармацевтичний менеджмент

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Медичний та фармацевтичний менеджмент»

075 Маркетинг

Маркетинг і рекламна діяльність

Бакалавр зі спеціальності «Маркетинг» за спеціалізацією «Маркетинг і рекламна діяльність»

 

08 Право

 

081 Право

_______________________

 

Бакалавр зі спеціальності «Право»

Комерційне та трудове право

Бакалавр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Комерційне та трудове право»

Митне та господарське право

Бакалавр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Митне та господарське право»

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

_______________________

Бакалавр зі спеціальності «Туризм»

 

III. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста зі споріднених напрямів / спеціальностей

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Кваліфікація в дипломі

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Економіка та управління бізнесом

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

Медичний та фармацевтичний менеджмент

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Медичний та фармацевтичний менеджмент»

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент туризму та готельного бізнесу»

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

______________

 

Бакалавр зі спеціальності «Економіка»

Економіка та управління персоналом

Бакалавр зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Економіка та управління персоналом»

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

______________

Бакалавр зі спеціальності «Облік і оподаткування»

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент

Бакалавр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Фінансовий менеджмент»

075 Маркетинг

______________

 

Бакалавр зі спеціальності «Маркетинг»

Міжнародний маркетинг та реклама

Бакалавр зі спеціальності «Маркетинг» за спеціалізацією «Міжнародний маркетинг та реклама»

08 Право

081 Право

_____________

 

Бакалавр зі спеціальності «Право»

Комерційне та трудове право

Бакалавр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Комерційне та трудове право»

Митне та господарське право

Бакалавр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Митне та господарське право»

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

______________

Бакалавр зі спеціальності «Туризм»

 

IV. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста з неспоріднених спеціальностей

 

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Кваліфікація в дипломі

Бакалавр

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіки

________________

 

Бакалавр зі спеціальності «Економіка»

Економіка та управління персоналом

Бакалавр зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Економіка та управління персоналом»

053 Психологія

________________

 

Бакалавр зі спеціальності «Психологія»

Практична психологія

Бакалавр зі спеціальності «Психологія» за спеціалізацією «Практична психологія»

Медична психологія

Бакалавр зі спеціальності «Психологія» за спеціалізацією «Медична психологія»

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування 

________________

Бакалавр зі спеціальності «Облік і оподаткування»

Облік, аналіз і аудит

Бакалавр зі спеціальності «Облік і оподаткування» за спеціалізацією «Облік, аналіз і аудит»

072 Фінанси, банківська справа та страхування

________________

Бакалавр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

Фінансовий менеджмент

Бакалавр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Фінансовий менеджмент»

073 Менеджмент

________________

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент»

Економіка та управління бізнесом

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент туризму та готельного бізнесу»

075 Маркетинг

________________

Бакалавр зі спеціальності «Маркетинг»

Міжнародний маркетинг та реклама

Бакалавр зі спеціальності «Маркетинг за спеціалізацією «Міжнародний маркетинг та реклама»

08 Право

081 Право

________________

 

Бакалавр зі спеціальності «Право»

Комерційне та трудове право

Бакалавр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Комерційне та трудове право»

Митне та господарське право

Бакалавр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Митне та господарське право»

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

________________

 

Бакалавр зі спеціальності «Туризм»

 

V. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавр, магістр та ОКР спеціаліст зі споріднених спеціальностей.

 

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Спеціалізація

Кваліфікація в дипломі

Магістр

05 Соціальні та поведінкові науки 

051 Економіки 

Управління персоналом та економіка праці 

Управління персоналом та економіка праці 

Магістр зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» 

05 Соціальні та поведінкові науки 

053

Психологія

Практична психологія

Практична психологія

Магістр зі спеціальності

«Психологія» за спеціалізацією «Практична психологія»

Медична психологія

Медична психологія

Магістр зі спеціальності

«Психологія» за спеціалізацією

«Медична психологія»

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

________________

Магістр зі спеціальності

«Облік і оподаткування»

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

________________

Магістр зі спеціальності

«Фінанси, банківська справа та страхування»

073Менеджмент

Менеджмент

________________

Магістр зі спеціальності

«Менеджмент»

Економіка та управління бізнесом

Економіка та управління бізнесом

Магістр зі спеціальності

«Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент персоналу»

Медичний та фармацевтичний менеджмент

Медичний та фармацевтичний менеджмент

Магістр зі спеціальності

«Менеджмент» за спеціалізацією «Медичний та фармацевтичний менеджмент»

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Магістр зі спеціальності

«Менеджмент» за спеціалізацією

«Менеджмент туризму та готельного бізнесу»

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг і рекламна діяльність

Маркетинг і рекламна діяльність

Магістр зі спеціальності « маркетинг» за спеціалізацією «Маркетинг і рекламна діяльність»

 

08 Право

081 Право

Право

Антикорупційна діяльність

Магістр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Антикорупційна діяльність»

Господарське та трудове право

Магістр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Господарське та трудове право»

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Міжнародний туризм

Міжнародний туризм

Магістр зі спеціальності «Туризм» за спеціалізацією «Міжнародний туризм»

 

VI. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавр, магістр та ОКР спеціаліст з неспоріднених напрямів / спеціальностей.

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Спеціалізація

Кваліфікація в дипломі

Магістр 

05 Соціальні та поведінкові науки 

051 Економіки 

Управління персоналом

та економіка праці 

Управління персоналом

та економіка праці 

Магістр зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Управління персоналом

та економіка праці» 

05 Соціальні та поведінкові науки 

053

Психологія

Практична психологія

Практична психологія

Магістр зі спеціальності

«Психологія» за спеціалізацією «Практична психологія»

Медична психологія

Медична психологія

Магістр зі спеціальності

«Психологія» за спеціалізацією

«Медична психологія»

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування

Магістр зі спеціальності

«Облік і оподаткування»

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Магістр зі спеціальності

«Фінанси, банківська справа та страхування»

073Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент

Магістр зі спеціальності «Менеджмент»

Економіка та управління бізнесом

Економіка та управління бізнесом

Магістр зі спеціальності

«Менеджмент» за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

Медичний та фармацевтичний менеджмент

Медичний та фармацевтичний менеджмент

Магістр зі спеціальності

«Менеджмент» за спеціалізацією «Медичний та фармацевтичний менеджмент»

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Магістр зі спеціальності

«Менеджмент» за спеціалізацією

«Менеджмент туризму та готельного бізнесу»

08 Право

081 Право

Право

Антикорупційна діяльність

Магістр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Антикорупційна діяльність»

Комерційна та трудове право

Магістр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Комерційне та трудове право»

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Міжнародний туризм

Міжнародний туризм

Магістр зі спеціальності «Туризм» за спеціалізацією «Міжнародний туризм»

 

1. Підготовка молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти Детальніше

2. Підготовка бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти Детальніше

3. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста зі споріднених спеціальностей Детальніше

4. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста зі споріднених напрямів / спеціальностей Детальніше

5. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста з неспоріднених спеціальностей Детальніше

6. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста з неспоріднених напрямів / спеціальностей Детальніше

7. Підготовка магістрів за освітньо-науковою програмою на основі ступеня бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста зі споріднених напрямів/спеціальностей Детальніше