Перелік галузей знань, напрямів, спеціальностей і спеціалізацій

ПЕРЕЛІК

галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

в Львівському інституті  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» у 2019 році

I. Підготовка молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Кваліфікація

 

Молодший спеціаліст

 

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Економіка та управління бізнесом

Організатор виробництва

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

Економіст з фінансів

08 Право

081 Право

________________

 

Молодший спеціаліст з правознавства

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

________________

Фахівець з туристичного обслуговування

 

II. Підготовка бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти

 

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Спеціалізація

 Освітня кваліфікація  

 

Бакалавр

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Бакалавр зі спеціальності

«Економіка»

за спеціалізацією

«Управління персоналом та економіка праці»

 

Бакалавр

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

________

Бакалавр зі спеціальності

«Психологія»

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Бакалавр зі спеціальності

«Облік і оподаткування» за спеціалізацією «Облік і оподаткування»

 

Облік і аудит

Облік і аудит

Бакалавр зі спеціальності

«Облік і оподаткування» за спеціалізацією «Облік і аудит»

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Бакалавр зі спеціальності

«Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Фінанси, банківська справа та страхування»

Фінансовий менеджмент

 

Фінансовий менеджмент

Бакалавр зі спеціальності

«Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Фінансовий менеджмент»

 

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент організацій

 

 

Бакалавр зі спеціальності

«Менеджмент» за спеціалізацією « Менеджмент

організацій»

Економіка та управління бізнесом

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

 

Медичний та фармацевтичний менеджмент

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Медичний та фармацевтичний менеджмент»

 

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент туризму та готельного бізнесу»

 

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

 

Маркетинг

Бакалавр зі спеціальності

 «Маркетинг»за спеціалізацією «Маркетинг»

 

Бакалавр

 

08 Право

081 Право

Цивільне, господарське право та право інтелектуальної власності

Цивільне, господарське право та право інтелектуальної власності

Бакалавр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Цивільне, господарське право та право інтелектуальної власності»

 

 

Право

Адміністративне, фінансове та інформаційне право

Бакалавр зі спеціальності

«Право» за спеціалізацією «Адміністративне, фінансове та інформаційне право»

 

Кримінальне та кримінально-виконавче право

Бакалавр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Кримінальне та кримінально-виконавче право»

 

Бакалавр

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Туризм

Міжнародний туризм

Бакалавр зі спеціальності «Туризм» за спеціалізацією «Міжнародний туризм»

 

 

III. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста зі споріднених напрямів 

 / спеціальностей

 

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціаль

ність

Освітньо-професійна програма

Спеціалізація

 Освітня кваліфікація

 

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

__________

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент»

Економіка та управління бізнесом

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

Медичний та фармацевтичний менеджмент

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Медичний та фармацевтичний менеджмент»

 

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент туризму та готельного бізнесу»

Бакалавр

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка

__________

Бакалавр зі спеціальності «Економіка»

 

Економіка та управління персоналом

 

Бакалавр зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Економіка та управління персоналом»

Управління персоналом та економіка праці

Бакалавр зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці»

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

 Облік і оподаткування

__________

Бакалавр зі спеціальності «Облік і оподаткування»

Облік, аналіз і аудит

Бакалавр зі спеціальності «Облік і оподаткування» за спеціалізацією «Облік, аналіз і аудит»

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент

Бакалавр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Фінансовий менеджмент»

__________

Бакалавр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

__________

Бакалавр зі спеціальності «Маркетинг»

 

Міжнародний маркетинг та реклама

Бакалавр зі спеціальності «Маркетинг» за спеціалізацією «Міжнародний маркетинг та реклама»

 

Бакалавр

08 Право

081 Право

Право

Комерційне та трудове право

Бакалавр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Комерційне та трудове право»

Бакалавр

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Туризм

Міжнародний туризм

Бакалавр зі спеціальності «Туризм» за спеціалізацією

«Міжнародний туризм»

Бакалавр

Цивільна безпека

Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

Приватна детективна діяльність

Бакалавр зі спеціальності «Правоохоронна діяльність», за спеціалізацією «Приватна детективна діяльність»

Безпека діяльності організацій та установ

Бакалавр зі спеціальності «Правоохоронна діяльність», за спеціалізацією «Безпека діяльності організацій та установ»

 

IV. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста з неспоріднених напрямів 

 / спеціальностей

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Спеціалізація

Освітня кваліфікація

 

Бакалавр

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Бакалавр зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці»

Бакалавр

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

Практична психологія

Бакалавр зі спеціальності «Психологія» за спеціалізацією «Практична психологія»

Медична психологія

Бакалавр зі спеціальності «Психологія» за спеціалізацією «Медична психологія»

 

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування

______________

Бакалавр зі спеціальності «Облік і оподаткування»

Бакалавр

 

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

 

______________

Бакалавр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

_____________

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент»

 

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Економіка та управління бізнесом

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

 

 

 

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент туризму та готельного бізнесу»

 

Медичний та фармацевтичний менеджмент

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією « Медичний та фармацевтичний менеджмент»

 

Бакалавр

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг і рекламна діяльність

Бакалавр зі спеціальності «Маркетинг» за спеціалізацією « Маркетинг і рекламна діяльність»

Бакалавр

08 Право

081 Право

Право

Господарське та трудове право

 

Бакалавр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Господарське та трудове право»

Бакалавр

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Туризм

Міжнародний туризм

 

 

 

Бакалавр зі спеціальності «Туризм» за спеціалізацією «Міжнародний туризм»

26 Цивільна безпека

262 Право

охоронна діяльність

Право

охоронна діяльність

Безпека діяльності організацій та установ

 

 

Бакалавр зі спеціальності «Правоохоронна діяльність» за спеціалізацією «Безпека діяльності організацій та установ»

Приватна детективна діяльність

Бакалавр зі спеціальності «Правоохоронна діяльність» за спеціалізацією «Приватна детективна діяльність»

 

V. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавр,  

магістр та ОКР спеціаліст зі споріднених спеціальностей. 

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Спеціалізація

Освітня кваліфікація

Магістр 

05 Соціальні та поведінкові науки 

051 Економіки 

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Магістр зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» 

Магістр 

05 Соціальні та поведінкові науки 

053

Психологія

Психологія

Психологія

Магістр зі спеціальності

«Психологія» за спеціалізацією «Психологія»

Медична психологія

Магістр зі спеціальності

«Психологія» за спеціалізацією

«Медична психологія»

Магістр

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування

 

Облік і оподаткування

Магістр зі спеціальності

«Облік і оподаткування» за спеціалізацією «Облік і оподаткування"

 

 

Облік і аудит

Магістр зі спеціальності

«Облік і оподаткування» за спеціалізацією «Облік і аудит»

 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Магістр зі спеціальності

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Фінансовий менеджмент

Магістр зі спеціальності

«Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією « Фінансовий менеджмент»

Магістр

07 Управління та адміністрування

073Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент організацій

Магістр зі спеціальності

«Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент організацій»

 

 

Економіка та управління бізнесом

Магістр зі спеціальності

«Менеджмент» за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

Магістр

07 Управління та адміністрування

073Менеджмент

 

Медичний та фармацевтичний менеджмент

Магістр зі спеціальності

«Менеджмент» за спеціалізацією «Медичний та фармацевтичний менеджмент»

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Магістр зі спеціальності

«Менеджмент» за спеціалізацією

«Менеджмент туризму та готельного бізнесу»

Магістр

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг і рекламна діяльність

Маркетинг і рекламна діяльність

Магістр зі спеціальності « маркетинг» за спеціалізацією «Маркетинг рекламна діяльність»

 

Магістр

08 Право

081 Право

Право

_____________

Магістр зі спеціальності «Право»

Цивільне,господарське право та право інтелектуальної власності

 

Магістр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Цивільне, господарське право та право інтелектуальної власності»

 

Магістр

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Туризм

Міжнародний туризм

Магістр зі спеціальності «Туризм» за спеціалізацією «Міжнародний туризм»

26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

Антикорупційна діяльність

Магістр зі спеціальності «Правоохоронна діяльність» за спеціалізацією «Антикорупційна діяльність»

 

 

VI. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавр, магістр  

та ОКР спеціаліст з неспоріднених галузей знань / спеціальностей.

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Спеціалізація

Освітня кваліфікація

 

Магістр 

05 Соціальні та поведінкові науки 

051 Економіка 

Економіка

Управління персоналом та економіка праці 

Магістр зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка» 

 

Магістр 

05 Соціальні та поведінкові науки 

053

Психологія

Психологія

Психологія

Магістр зі спеціальності

«Психологія» за спеціалізацією «Психологія»

 

Медична психологія

Магістр зі спеціальності

«Психологія» за спеціалізацією

«Медична психологія»

 

Магістр

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування 

Облік і аудит

Магістр зі спеціальності

«Облік і оподаткування» за спеціалізацією «Облік і аудит»

 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Магістр зі спеціальності

«Фінанси, банківська справа та страхування»

за спеціалізацією «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

075Маркетинг

Маркетинг і рекламна діяльність

Маркетинг і рекламна діяльність

Магістр зі спеціальності « Маркетинг» за спеціалізацією «Маркетинг і рекламна діяльність»

 

Магістр

07 Управління та адміністрування

073Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент організацій

Магістр зі спеціальності

«Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент організацій»

Економіка та управління бізнесом

Магістр зі спеціальності

«Менеджмент» за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

 

Магістр

07 Управління та адміністрування

073Менеджмент

Медичний та фармацевтичний менеджмент

Магістр зі спеціальності

«Менеджмент» за спеціалізацією «Медичний та фармацевтичний менеджмент»

 

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Магістр зі спеціальності

«Менеджмент» за спеціалізацією

«Менеджмент туризму та готельного бізнесу»

Магістр

08 Право

081 Право

Право

____________

Магістр зі спеціальності «Право»

Магістр

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Туризм

Міжнародний туризм

Магістр зі спеціальності «Туризм» за спеціалізацією «Міжнародний туризм»

Магістр

 

26

Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

Антикорупційна діяльність

Магістр зі спеціальності «Правоохоронна діяльність» за спеціалізацією «Антикорупційна діяльність»

 

1. Підготовка молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти Детальніше

2. Підготовка бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти Детальніше

3. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста зі споріднених спеціальностей Детальніше

4. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста з неспоріднених напрямів / спеціальностей Детальніше

5. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавр, магістр та ОКР спеціаліст зі споріднених спеціальностей. Детальніше

6. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста з неспоріднених напрямів / спеціальностей Детальніше