Перелік галузей знань, напрямів, спеціальностей і спеціалізацій

Перелік напрямів, спеціальностей за якими здійснюється підготовка фахівців

1. Підготовка молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Кваліфікація

Молодший спеціаліст

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Економіка та управління бізнесом

Організатор виробництва

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

Економіст з фінансів

08 Право

081 Право

____________________

Молодший спеціаліст з правознавства

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Туризм

Фахівець з туристичного обслуговування

 

2. Підготовка бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Освітня кваліфікація

Бакалавр

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка та управління персоналом

Бакалавр зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Економіка та управління персоналом»

Управління персоналом та економіка праці

Бакалавр зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці»

053 Психологія

Практична психологія

Бакалавр зі спеціальності «Психологія» за спеціалізацією «Практична психологія»

Медична психологія

Бакалавр зі спеціальності «Психологія» за спеціалізацією «Медична психологія»

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік, аналіз і аудит

Бакалавр зі спеціальності «Облік і оподаткування» за спеціалізацією «Банківська справа»

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент

Бакалавр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Фінансовий менеджмент»

 

073 Менеджмент

Економіка та управління бізнесом

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент туризму та готельного бізнесу»

Медичний та фармацевтичний менеджмент

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Медичний та фармацевтичний менеджмент»

 

075 Маркетинг

Міжнародний маркетинг та реклама

Бакалавр зі спеціальності «Маркетинг» за спеціалізацією «Міжнародний маркетинг та реклама»

08 Право

 

081 Право

Комерційне та трудове право

Бакалавр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Комерційне та трудове право»

Митне та господарське право

Бакалавр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Митне та господарське право»


3. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста зі споріднених напрямів / спеціальностей

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Освітня кваліфікація

Магістр

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка та управління персоналом

Магістр зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Економіка та управління персоналом»

Управління персонал та економіка праці

Магістр зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Управління персонал та економіка праці»

05 Соціальні поведінкові науки

 

053 Психологія

Практична психологія

Магістр зі спеціальності «Психологія» за спеціалізацією «Практична психологія»

Медична психологія

Магістр зі спеціальності «Психологія» за спеціалізацією «Медична психологія»

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

 

Облік, аналіз і аудит

Магістр зі спеціальності «Облік і оподаткування» за спеціалізацією «Облік, аналіз і аудит»

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент

Магістр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Фінансовий менеджмент»

073 Менеджмент

Економіка та управління бізнесом

Магістр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

Медичний  та фармацевтичний менеджмент

Магістр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Медичний  та фармацевтичний менеджмент»

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Магістр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент туризму та готельного бізнесу»

075 Маркетинг

 

Міжнародний маркетинг та реклама

Магістр зі спеціальності «Маркетинг» за спеціалізацією «Міжнародний маркетинг та реклама»

08 Право

081 Право

Антикорупційна діяльність

Магістр зі спеціальності

«Право» за спеціалізацією «Антикорупційна діяльність»

Детективна діяльність

Магістр зі спеціальності

«Право» за спеціалізацією «Детективна діяльність»


4. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста з неспоріднених напрямів / спеціальностей

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Освітня кваліфікація

Магістр

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка та управління персоналом

Магістр зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Економіка та управління персоналом»

Управління персонал та економіка праці

Магістр зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Управління персонал та економіка праці»

05 Соціальні поведінкові науки

 

053 Психологія

Практична психологія

Магістр зі спеціальності «Психологія» за спеціалізацією «Практична психологія»

Медична психологія

 

Магістр зі спеціальності «Психологія» за спеціалізацією «Медична психологія»

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

 

Облік, аналіз і аудит

Магістр зі спеціальності «Облік і оподаткування» за спеціалізацією «Облік, аналіз і аудит»

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент

Магістр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Фінансовий менеджмент»

073 Менеджмент

Економіка та управління бізнесом

Магістр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

Медичний  та фармацевтичний менеджмент

Магістр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Медичний  та фармацевтичний менеджмент»

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Магістр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент туризму та готельного бізнесу»

075 Маркетинг

Міжнародний маркетинг та реклама

Магістр зі спеціальності «Маркетинг» за спеціалізацією «Міжнародний маркетинг та реклама»

08 Право

081 Право

Антикорупційна діяльність

Магістр зі спеціальності

«Право» за спеціалізацією

 «Антикорупційна діяльність»

Детективна діяльність

Магістр зі спеціальності

«Право» за спеціалізацією

«Детективна діяльність»

 

1. Підготовка молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти Детальніше

2. Підготовка бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти Детальніше

3. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста зі споріднених спеціальностей Детальніше

4. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста зі споріднених напрямів / спеціальностей Детальніше

5. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста з неспоріднених спеціальностей Детальніше

6. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста з неспоріднених напрямів / спеціальностей Детальніше

7. Підготовка магістрів за освітньо-науковою програмою на основі ступеня бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста зі споріднених напрямів/спеціальностей Детальніше