Перелік галузей знань, напрямів, спеціальностей і спеціалізацій

ПЕРЕЛІК

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у Львівському інституті Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад у 2021 році

 

І. Підготовка фахових молодших бакалаврів на основі базової та повної загальної середньої освіти

Освітньо- професійний ступінь

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо- професійна програма

Кваліфікація


Базова освіта


Термін навчання

Фаховий молодший бакалавр

07

Управління та адміністрування

073 Менеджмент 1, 2

Менеджмент

Організатор виробництва

Базова загальна середня

Денна
3 р. 6 м.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси,банківська справа та страхування

Фаховий молодший бакалавр з фінансів,банківської справи та страхування

Базова загальна середня

Денна
3 р.

08 Право

081 Право

Право

Фаховий молодший бакалавр зправа

Базова загальна середня

Денна
4 р.

242 Туризм

242 Туризм

Туризм

Фаховий молодший бакалавр з туризму

Фаховий молодший бакалавр з туризму

Денна
3 р. 6 м.ІІ. Підготовка бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо- професійна програма

Освітня кваліфікація

Базова освіта

Термін навчання

Бакалавр

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

Бакалавр з психології

Повна загальна середня

Денна
4 р.
Заочна
4 р.

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

Денна
4 р.
Заочна
4 р.6 м.Заочна
4 р.

073

Менеджмент

Менеджмент

Бакалавр менеджменту

08 Право

081 Право

Право

Бакалавр права

24 Сфера обслуговування

242Туризм

Туризм

Бакалавр з туризму

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Бакалавр з економіки


Заочна
4 р.6 м

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування 

Бакалавр обліку і оподаткування     ІІI. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста зі споріднених галузей знань / спеціальностей

Ступінь вищої освіти

 

Галузь знань

 

Спеціальність

Освітньо- професійна програма

 

Спеціалізація

Освітня
кваліфікація

Базова освіта

Термін навчання

Бакалавр

07

Управління та адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування 5

 

Бакалавр
фінансів,
банківської
справи та
страхування

Молодший
спеціаліст зі
спеціальностей
«Фінанси,
банківська
справа та
страхування»

Денна 2 р.

Заочна
2р.6м

073 Менеджмент

 

Менеджмент 

 

 

 

 

 

  
Бакалавр менеджменту

 

Молодший
спеціаліст галузей знань «Менеджмент та адміністрування», «Управління та адміністрування» спеціальності: «Менеджмент»

Денна –2 р.

Заочна 2 р. 6м 

 

 

 

Заочна 2 р. 6м

 

08 Право 

081 Право 

Право 

 

Бакалавр права

Молодший спеціаліст галузі знань «Право»

24 Сфера обслуговування

242Туризм 

Туризм 

 

Бакалавр з туризму

Молодший спеціаліст галузі знань «Сфера обслуговування»

Денна –2 р. 

Заочна 

-2 р. 

07 Управління та адміністрування 

071 Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування 

 

Бакалавр обліку і аудиту 

Молодший спеціаліст зі спеціальностей «Облік і оподаткування», «Бухгалтерський облік», Оціночна діяльність» «Облік і аудит» 

Заочна 

2 р.6м. 

 

 

05 Соціальні та поведінкові науки 

051 Економіка  

Управління персоналом та економіка праці 

 

Бакалавр з економіки 

Молодший спеціаліст галузей знань «Економіка та підприємництво», Соціально поведінкові науки», спеціальності «Економіка» 

Заочна 

2 р.6м. ІV. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста з неспоріднених галузей знань / спеціальностей

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо- професійна програма

Спеціалізація

Освітня
кваліфікація

Базова освіта

Термін навчання

Бакалавр

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія


Бакалавр з психології

Молодший спеціаліст з неспоріднених спеціальностей

Денна
3 р.
Заочна
3 р.

051 Економіка 

Управління персоналом та економіка праці


Бакалавр з економіки

Заочна
3 р. 6м.

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та

страхування

Фінанси, банківська справа та страхування


Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування за спеціалізацією «Фінанси, банківська справа та страхування»

Денна
3 р.
Заочна
3 р. 6м.
Заочна
3 р.

073Менеджмент

Менеджмент


Бакалавр менеджменту

08 Право

081 Право

Право


Бакалавр права

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Туризм


Бакалавр з туризму


V. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступенів бакалавр, магістр та ОКР спеціаліст зі споріднених галузей знань /спеціальностей

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо- професійна програма

Освітня кваліфікація

Базова освіта

Термін навчання

Магістр

05

Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

Магістр психології

Бакалавр зі спеціальності «Психологія»

Спеціаліст зі спеціальності «Психологія»

Денна
1 р. 6 м.
Заочна
1 р. 6 м.

051 Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Магістр з економіки

Бакалавр, спеціаліст, магістр галузі знань «Економіка та підприємництво», спеціальності «Економіка»

Заочна
1 р. 6 м.

07

Управління та адміністрування

072Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та

страхування

Магістр фінансів, банківської справи та страхування

Бакалавр галузі знань «Економіка та підприємництво»,

Спеціаліст/магістр  галузей знань «Економіка та підприємництво», «Управління та адміністрування»

Денна
1 р. 6 м.
Заочна
1 р. 6 м.

24 Сфера обслуговування

242 Туризм 

Туризм

Магістр туризму

Бакалавр, спеціаліст зі спеціальності «Туризм!

Заочна
1 р. 6 м

Магістр

07

Управління та адміністрування


073 Менеджмент


Менеджмент7

Магістр менеджменту

Бакалавр з напряму « Менеджмент»

Денна
1 р. 6 м.
Заочна
1 р. 6 м.

08 Право

081 Право

Право

Магістр права

Бакалавр зі спеціальностей  «Право», «Міжнародне право»VI. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступенів бакалавр, магістр та ОКР спеціаліст з неспоріднених галузей знань /спеціальностей

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо- професійна програма

Освітня кваліфікація

Базова освіта

Термін навчання

Магістр

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

Магістр психології

Бакалавр, спеціаліст, магістр з неспоріднених напрямів/ спеціальностей

Денна
1 р. 6м.
Заочна
2 р.

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

Магістр менеджменту


Денна
1 р. 6м.
Заочна
2 р.

071Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Магістр обліку і оподаткування


Заочна
2 р.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Магістр фінансів, банківської справи та страхування

Денна
1 р. 6м.
Заочна
2 р.

24 Сфера обслуговування

242 Туризм 

Магістр туризму

Заочна

2 р.

05 Соціальні та поведінка поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Магістр з економіки 

Заочна
2р.
Ступінь вищої 

освіти 

  

Галузь знань 

  

Спеціальність 

Освітньо- професійна 

програма 

  

Спеціалізація 

Освітня кваліфікація 

Базова освіта 

Термін навчання 

Бакалавр 

07 

Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Фінанси, банківська справа 

та страхування5 

  

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування 

Молодший спеціаліст  зі спеціальностей 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Денна –2 р. 

  

Заочна 

- 

2 р. 6 м 

073 

Менеджмент 

Менеджмент 

  

  

Бакалавр менеджменту 

Молодший спеціаліст галузей знань «Менеджмент та адміністрування», 

«Управління та адміністрування» спеціальності: 

«Менеджмент» 

Денна –2 р. 

  

Заочна 

- 

2 р. 6 м 

08 Право 

081 Право 

Право 

  

Бакалавр права 

Молодший спеціаліст галузі знань 

«Право» 

  

24 Сфера обслуговуван ня 

242Туризм 

Туризм 

  

Бакалавр з туризму 

Молодший спеціаліст галузі знань «Сфера обслуговування» 

Денна –2 р. 

Заочна 

-2 р. 

07 Управління та адміністрування 

071 Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування 

  

Бакалавр обліку і аудиту 

Молодший спеціаліст зі спеціальностей «Облік і оподаткування», «Бухгалтерський облік», Оціночна діяльність» «Облік і аудит» 

Заочна 

- 

2 р.6м. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

05 Соціальні та поведінкові науки 

051 Економіка  

Управління персоналом та економіка праці 

  

Бакалавр з економіки 

Молодший спеціаліст галузей знань «Економіка та підприємництво», Соціально поведінкові науки», спеціальності «Економіка»